Ιερό Πλέγμα

 

Ιερό  Πλέγμα (Ο4-Ι3)

Νεύρα

Ρίζες

Μύες

Ισχιακό

Ο4-Ι3

 • Ημιυμενώδης
 • Ημιτενοντώδης
 • Δικέφαλος μηριαίος
 • Μεγάλος προσαγωγός

Κοινό περονιαίο:

Ο4-Ι2

 

• Επιπολής περονιαίο

 

 • Μακρής & Βραχύς περονιαίος

• Εν τω βάθει περονιαίο

 

 • Πρόσθιος κνημιαίος
 • Μακρής & Βραχύς εκτείνων δακτύλων
 • Μακρής & Βραχύς εκτείνων μεγάλου δακτύλου
 •  Τρίτος περονιαίος

Κνημιαίο:

Ο4-Ι3

 • Πελματιαίος
 • Ιγνυακός
 • Οπίσθιος κνημιαίος
 • Μακρής καμπτήρας δακτύλων
 • Μακρής καμπτήρας μεγάλου δακτύλου

• Έσω πελματιαίο

 

 • Απαγωγός μεγάλου δακτύλου
 • Βραχύς καμπτήρας δακτύλων
 • Βραχύς καμπτήρας μεγάλου δακτύλου
 • Ελμινθοειδείς

   • Έξω πελματιαίο

 

 • Βραχύς καμπτήρας μικρού δακτύλου
 • Τετράγωνος πελματιαίος
 • Απαγωγός μικρού δακτύλου
 • Καμπτήρας μικρού δακτύλου
 • Αντιθετικός μικρού δακτύλου
 • Ελμινθοειδείς
 • Πελματιαίοι μεσόστεοι
 • Ραχιαίοι μεσόστεοι
 • Προσαγωγός μεγάλου δακτύλου

Άνω γλουτιαίο

Ο4-Ι1

 • Μέσος & Ελάσσων γλουτιαίος
 • Τείνων την πλατιά περιτονία

Κάτω γλουτιαίο

Ο5-Ι2

 • Μείζων γλουτιαίος

Οπίσθιο μηροδερματικό

Ι1-3

 

Μυϊκοί κλάδοι:

 

 

• Απιοειδές

Ο5-Ι2

 • Απιοειδής

• Έσω θυροειδής

Ο5-Ι1

 • Έσω θυροειδής

• Τετράγωνος μηριαίος

Ο4-Ι1

 • Τετράγωνος μηριαίος

Αιδοιικό

Ι1-4

 • Ανελκτήρας πρωκτού
 • Επιπολής εγκάρσιο περιναίου
 • Εν τω βάθει εγκάρσιος περιναίου
 • Βολβοσπογγειώδης
 •  Ισχιοσυραγγώδης
 • Έξω πρωκτικός σφικτήρας
 • Ουρηθρικός σφικήρας