Μύες Ράχης

 

Μύες Ράχης

Ωμορραχιαίοι & Βραχιονορραχιαίοι

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Τραπεζοειδής

(ΚΝ 11 & κλάδοι αυχενικού πλέγματος)

Μεταξύ άνω και ανώτατης αυχενικής γραμμής ινιακού, Ακανθώδεις αποφύσεις αυχενικών σπονδύλων,

Αυχενικός σύνδεσμος,

Ακανθώδεις αποφύσεις όλων των θωρακικών σπ.

Έξω τριτημόριο κλείδας,

Ακρώμιο,

Ωμοπλατιαία άκανθα

 • Οι ανώτερες ίνες την ανυψώνουν
 • Οι κατώτερες ίνες την κατεβάζουν
 • Οι μεσαίες την έλκουν
  προς τη ράχη
 • Στρέφει της κεφαλής προς την αντίθετη πλευρά
 • Στρέφει την κάτω γωνία της ωμοπλάτης έσω
 • Ανύψωση της κλείδας κατά την αναπονοή

Πλατύς ραχιαίος

(Θωρακορραχιαίο ν. – βραχιόνιο πλέγμα)

Ακανθώδεις αποφύσεις των κατώτερων θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων,

Οπίσθια επιφάνεια ιερού,

Έξω χείλος λαγόνιας ακρολοφίας,

Θωρακοοσφυική περιτονία

Στην ακρολοφία του ελάσσονος βραχιόνιου ογκώματος

 • Προσάγει το βραχίονα στη διάρθρωση του ώμου
 • Τον έλκει προς τα πίσω
 • Τον στρέφει προς τα έσω
 • Χαμηλώνει τον ώμο

Μείζων ρομβοειδής

(Ραχιαίο ν.ωμοπλάτης - βραχιόνιο πλέγμα)

Ακανθώδεις αποφύσεις

Θ1-Θ4

Έσω χείλος ωμοπλάτης κάτω από την ωμοπλατιαία άκανθα

 • Έλκουν την ωμοπλάτη προς τη σπονδυλική στήλη
 • Σταθεροποιούν την ωμοπλάτη
 • Έλκει την άνω γωνία της ωμοπλάτης πάνω και έσω

Ελάσσων ρομβοειδής

(Ραχιαίο ν. ωμοπλάτης - βραχιόνιο πλέγμα)

Ακανθώδεις αποφύσεις

Α6-Α7

Έσω χείλος ωμοπλάτης κάτω από την ωμοπλατιαία άκανθα

Ανελκτήρας ωμοπλάτης

(Αυχενικό πλέγμα και Ραχιαίο ν.ωμοπλάτης - βραχιόνιο πλέγμα)

Οπίσθια φύματα εγκάρσιων αποφύσεων Α1-Α4

Άνω γωνία της ωμοπλάτης

Ακανθοπλευρικοί

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Άνω οπίσθιος οδοντωτός

(κλ. Α6-Α8, κλ. 1ο-2ο μεσοπλεύριο ν.)

Ακανθώδεις αποφύσεις

Α6, Α7, Θ1, Θ2

2η εως 5η πλευρά (προς τα έξω της γωνίας)

 • Ανυψώνει την 2η-5η πλευρά
 • Υποστηρίζει την αναπνοή

Κάτω οπίσθιος οδοντωτός

(Κλ. 11ο-12ο μεσοπλεύριο ν., πρόσθιοι κλ. Ο1-Ο2)

Μέσω της θωρακοοσφυικής περιτονίας από τις ακανθώδεις αποφύσεις των κατώτερων θωρακικών και ανώτερων οσφυϊκών σπ.

Με τέσσερεις αποφύσεις, από τα κάτω χείλη των 4ων κατώτερων πλευρών

 • Έλκει τις τέσσερεις κατώτερες πλευρές προς τα πάνω
 • Βοηθάει στην εκπνοή
 • Υποστηρίζει την έντονη εισπνοή

Ορθωτήρας (Εκτείνων Επιπολής)

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Λαγονοπλευρικός

(οπίσθιοι κλ. νεύρων αυχενικών,

θωρακικών, οσφυικών)

Οσφυικός: ιερό, έξω χείλος λαγόνιας ακρολοφίας, θωρακοοσφυική περιτονία

Γωνίες 5-12ης πλευράς

 • Κλίση σπονδυλικής στήλης προς τα πλάγια
 • Οπίσθια έκταση

Θωρακικός: 12η-7η πλευρά

Γωνίες 1ης-6ης πλευράς,

Εγκάρσια απόφυση Α7

Αυχενικός: ανώτερες και μέσες πλευρές

Εγκάρσιες αποφύσεις μέσων αυχενικών σπ.

Μήκιστος

(οπίσθιοι κλ. νεύρων αυχενικών,

θωρακικών, οσφυικών)

Θωρακικός: Οπίσθια επιφάνεια ιερού και ακανθώδεις αποφύσεις των οσφυϊκών σπονδύλων, με επικουρικές εκφύσεις από τις εγκάρσιες αποφύσεις των κατώτερων θωρακικών

Έσω τμήμα: επικουρικές αποφύσεις ανώτερων οσφυϊκών σπονδύλων και εγκάρσιες αποφύσεις των θωρακικών σπ.

Έξω τμήμα:

Κορυφές εγκάρσιων αποφύσεων των ανώτερων οσφυικών σπονδύλων και σε όλες τις πλευρές (μεταξύ γωνίας και φύματος)

Αυχενικός: εγκάρσιες αποφύσεις ανώτερων θωρακικών σπονδύλων

Εγκάρσιες αποφύσεις των ανώτερων και μέσων αυχενικών σπονδύλων

Κεφαλικός: εγκάρσιες αποφύσεις ανώτερων θωρακικών σπονδύλων και εγκάρσιες και αρθρικές αποφύσεις των μέσων και κατώτερων αυχενικών σπ.

Οπίσθιο χείλος μαστοειδούς απόφυσης

Ακανθώδης

(οπίσθιοι κλ. νεύρων αυχενικών,

θωρακικών, οσφυικών)

Θωρακικός: Θ11, Θ12

Ακανθώδεις αποφύσεις Θ3-Θ9

Αυχενικός: Ακανθώδεις αποφύσεις Α6, Α7, Θ1, Θ2

Ακανθώδεις αποφύσεις των Α2-Α4

Κεφαλικός: Ακανθώδεις αποφύσεις κατώτερων αυχενικών, θωρακικών σπ.

Μεταξύ άνω και κάτω αυχενικής γραμμής

Ακανθεγκάρσιοι

(Εν τω βάθει)

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Ημιακανθώδης

(οπίσθιοι κλ. νεύρων αυχενικών,

θωρακικών, οσφυικών)

Θωρακικός: εγκάρσιες αποφύσεις των 6 κατώτερων θωρακικών σπ.

Ακανθώδεις αποφύσεις των μέσων και ανώτερων θωρακικών και αυχενικών σπ.

Μεταξύ άνω και κάτω αυχενικής γραμμής

 • Εκτείνουν την σπονδυλική στήλη και την κεφαλή
 • Στρέφουν την κεφαλή προς την αντίθετη πλευρά

Αυχενικός: εγκάρσιες αποφύσεις Α7 και θωρακικών σπονδύλων

Κεφαλικός: εγκάρσιες αποφύσεις Α3-Θ6, ακανθώδεις αποφύσεις κατώτερων αυχενικών και ανώτερων θωρακικών σπ.

Πολυσχιδείς

Οπίσθια επιφάνεια ιερού οστού, εγκάρσιες αποφύσεις όλων των οσφυϊκών και θωρακικών σπονδύλων και των κατώτερων αυχενικών σπ.

Ακανθώδεις αποφύσεις των οσφυϊκών, θωρακικών, και αυχενικών σπονδύλων

 • Πλάγια κάμψη και στροφική κίνηση της σπονδυλικής στήλης

Στροφείς

Αυχενικοί: εγκάρσιες αποφύσεις αυχενικών σπ.

Ρίζες των ακανθωδών αποφύσεων των αμέσως ανωτέρων ή των μεθεπομένων σπ.

  Θωρακικοί: εγκάρσιες
  αποφύσεις θωρακικών σπ.

  Οσφυϊκοί: εγκάρσιες
  αποφύσεις οσφυϊκών σπ.

Μεσεγκάρσιοι

(Εν τω βάθει)

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Οσφυϊκοί έξω

Εγκάρσιες αποφύσεις οσφυϊκών σπονδύλων

Εγκάρσιες αποφύσεις οσφυϊκών σπονδύλων

 • Πλάγια κάμψη
 • Έκταση σπονδυλικής στήλης

Οσφυϊκοί έσω

Θηλοειδείς αποφύσεις οσφυϊκών σπονδύλων

Θηλοειδείς και επικουρικές αποφύσεις οσφυϊκών σπονδύλων

Θωρακικοί

Εγκάρσιες αποφύσεις θωρακικών σπονδύλων

Εγκάρσιες αποφύσεις θωρακικών σπονδύλων

Ανελκτήρες Πλευρών

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Βραχείς

Εγκάρσιες αποφύσεις

Α7-Θ11

Αμέσως κατώτερη πλευρά

 • Βοηθούν στην έκταση, πλάγια κλίση και στροφή της σπονδυλικής στήλης

Μακροί

Εγκάρσιες αποφύσεις ανώτερων και κατώτερων θωρακικών σπονδύλων

Αμέσων μεθεπόμενη πλευρά

Σπληνιοειδής

(Επιπολής)

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Κεφαλικός

Από τον αυχενικό σύνδεσμο στο ύψος του Α3 και από τις ακανθώδεις αποφύσεις του Α7-Θ3

Μαστοειδής απόφυση,

Άνω αυχενική γραμμή

 • Στροφή της κεφαλής
 • Πλάγια κάμψη της σπονδυλικής στήλης

Αυχενικός

Υπερακάνθιο σύνδεσμο και Ακανθώδεις αποφύσεις Θ3-Θ5

Οπίσθια φύματα των εγκάρσιων αποφύσεων του άτλαντα και άξονα

 • Στροφή και πλάγια κλίση της ΑΜΣΣ

Κεφαλικός

(Επιπολής)

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Μείζων οπίσθιος

Ακανθώδης απόφυση του άξονα

Κάτω αυχενική γραμμή

 • Έκταση και στροφή της κεφαλής
 • Ο έξω ορθός κάμπτει την κεφαλή εμπρός ή πλάγια

Ελάσσων οπίσθιος ορθός

Άτλαντας, οπίσθιο φύμα

Κάτω από την κάτω αυχενική γραμμή

Έξω ορθός

Άτλαντας, πλάγιο όγκωμα

Σφαγιτιδική απόφυση

Άνω λοξός

Άτλαντας, πλάγιο όγκωμα

Κάτω αυχενική γραμμή

Κάτω λοξός

Ακανθώδης απόφυση του άξονα

Ως ισχυρός μυς στο πλάγιο όγκωμα του άτλαντα

 Οι μυικές ομάδες στο επίπεδο της ΑΜΣΣ περιγράφονται στο κεφάλαιο του Τραχήλου.