Εξω-κρανιακά Τρήματα

 

Έξω-Κρανιακά Τρήματα

Θέση

Οστό

Τρήμα

Χαρακτηριστικά - Περιεχόμενα

Πρόσωπο

Μετωπιαίο

Υπερκόγχιο

 • Υπερκόγχια αρτ.-φλ.-ν.

Άνω γνάθος

Υποκόγχιο

 • Υποκόγχια αρτ.-φλ.,ν.

Στοματική κοιλότητας

Άνω γνάθος

Τομικό τρήμα-κανάλι

 • Ρινο-υπερώιο ν.

Υπερώα

Μείζων υπερώιο

 • Μείζων υπερώια αρτ.-φλ.-ν.

Άνω γνάθος-Υπερώα

Ελάσσων υπερώιο

 • Ελάσσων υπερώια αρτ.-φλ.-ν.

Βάση κρανίου

Σφηνοειδές

Ωοειδές

 • CN5V3

Ακανθικό

 • Μέση μηνιγγική αρτ.-φλ.

 • Ακανθικό ν.(CN5V3)

Σφηνοειδές-κροταφικό- ινιακό

Πρόσθιο ρηγματώδες

 • Μείζων & ελάσσων επιπολής λιθοειδούς ν.

Κροταφικό

Καρωτιδικό

 • Έσω καρωτίδα

Έξω ακουστικός πόρος

 

Βελονομαστοειδές

 • CN7

Κροταφικό-ινιακό

Οπίσθιο ρηγματώδες (Σφαγιτιδικό)

 • Σφαγίτιδα

 • CN9-11

Ινιακό

Υπογλώσσιο (Κονδυλικό)

 • CN12

Ινιακό

 • Προμήκης

 • Σπονδυλικές αρτ.

 • Νωτιαίες αρτ.

 • CN11 (νωτιαία μοίρα)