Ενδο-κρανιακά Τρήματα

 

Ενδο-Κρανιακά Τρήματα

Βόθρος

Οστό

Τρήμα

Χαρακτηριστικά - Περιεχόμενα

Πρόσθιος

(πρόσθια μοίρα βάσης)

Μετωπιαίο

Τυφλό

 • Φλέβες (emissary)

Ηθμοειδές

Τετρημένο πέταλο

 • Οσφρητικά νημάτια

Οσφρητική αύλακα

 • Οσφρητικός βολβός

Πρόσθιο ηθμοειδές

 • Πρόσθια ηθμοειδή αρτ.-φλ.-ν.

Οπίσθιο ηθμοειδές

 • Οπίσθια ηθμοειδή αρτ.-φλ.-ν.

Μέσος

(κεντρική μοίρα βάσης)

Σφηνοειδές

Οπτικό (κανάλι)

 • Οφθαλμική αρτ.-ν.(CN2)

 • Έλυτρα οπτικού ν. (μήνιγγες)

Τουρκικό εφίππιο

 • Υπόφυση

Υπερκόγχιο σχίσμα

 • Άνω & κάτω οφθαλμική φλ.

 • Κογχικός κλ. (μέση μηνιγγική α.)

 • CN3-4-5V1-6

Στρογγύλο

 • Άνω γναθιαίο ν. (CN5V2)

Ωοειδές

 • CN5V3

 • Ελάσσων λιθοειδές (σπάνια)

 • Συμπληρωματική μηνιγγική α.

 • Φλεβικό πλέγμα ωοειδούς τρ.

Ακανθικό

 • Μέση μηνιγγική α.-φλ.

 • Ακανθικό ν.(CN5V3)

  Πτερυγοειδής πόρος    

 • Αρτηρία πτερυγοειδούς πόρου

  Βιδιανός πόρος    

 • Νεύρο πτερυγοειδούς πόρου (Βιδιανό)

Πρόσθιο ρηγματώδες

(καρωτιδικός σωλήνας)

 • Έσω καρωτίδα

 • Συμπαθητικό πλέγμα

 • Μείζων (κλ.CN7) & ελάσσων (κλ.CN9) επιπολής λιθοειδές ν.

Σφηνοειδές- Άνω γνάθος

Υποκόγχιο σχίσμα

 • Κάτω οφθαλμική φλ.

 • Υποκογχική φλ.-ν.

 • Ζυγοματικό ν.(CN5V2)

 • Κογχικοί κλάδοι (σφηνουπερώιο γάγγλιο)

Οπίσθιος

(οπίσθια μοίρα βάσης)

Λιθοειδές

Έσω ακουστικό πόρο

 • Ακουστικά αγγεία (Λαβυρινθική)

 • CN7(Διάμεσο ν.)-CN8

Λιθοειδές – ινιακό

Οπίσθιο ρηγματώδες (σφαγιτιδικό)- Οπίσθια μοίρα "Νευρική-μυϊκή"

 • CN-10-11 - Arnold ν.

 • Εσω σφαγίτιδα

 • Οπίσθια μηνιγγική αρτ.
  (ανιούσα φαρυγγική αρτ.)

Οπίσθιο ρηγματώδες (σφαγιτιδικό)- Πρόσθια μοίρα "Νευρική-Αγγειακή"

 • CN9 - Jacobson ν.

 • Κάτω λιθοειδής κόλπος

Ινιακό

Κονδυλικός πόρος

 • Κονδυλικό αναστομωτικό φλέβιο

Υπογλώσσιο

 • CN12, φλεβικό πλέγμα

Ινιακό (μέγα)

 • Προμήκης, CN11 (νωτιαία μοίρα)

 • Σπονδυλικές & νωτιαίες αρτ.

 • Μήνιγγες