Πυρήνες Οστέωσης Άνω Άκρου

 

Πυρήνες Οστέωσης

Εμφάνιση

Θήλυ

Άρρεν

 

Συνεισφορά επιφύσεων στην ανάπτυξη

Κεφαλή βραχιονίου

0 - 2 μήνες

0 - 3 μήνες

Βραχιόνιο

Εγγύς

80 %

Άπω

20 %

Έξω βραχιόνιος κόνδυλος

1 - 6 μήνες

0 - 8 μήνες

Κερκίδα

Εγγύς

25 %

Άπω

75 %

Κεφαλή κερκίδας

3 - 5 έτη

4 - 5 έτη

Ωλένη

Εγγύς

80 %

Άπω

20 %