Οστά Άνω Άκρου

 

Οστά Άνω Άκρου

Ώμου (2)

Ωμοπλάτη, Βραχιόνιο

Πήχης (2)

Κερκίδα, Ωλένη

Καρπού (8)

Σκαφοειδές, Μηνοειδές, Πυραμοειδές, Πισοειδές, Μείζων & Ελάσσων πολύγωνο,  Κεφαλωτό, Αγκιστρωτό

Μετακάρπια (5)

1ο, 2ο, 3ο, 4ο & 5ο Μετακάρπιο

Φάλαγγες (14)

Δυο στον αντίχειρα και τρεις στα υπόλοιπα –(κεντρική, μέση, περιφερική)