Μύες Πυέλου

 

Μύες Πυέλου

Μύες

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Τετράγωνος οσφυϊκός

(οσφυϊκό πλέγμα, 12ο θωρακικό ν.)

Λαγόνια ακρολοφία, εσωτερικό χείλος, λαγονοοσφυικός σύνδεσμος

12η πλευρά, εγκάρσιες αποφύσεις 4 ανώτερων οσφυϊκών σπονδύλων

Έλκει την τελευταία πλευρά προς τα κάτω στην εισπνοή

Κάμπτει τη σπονδυλική στήλη

Λαγόνιος

Λαγόνιος βόθρος, πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα

Ελάσσων τροχαντήρας

Κάμψη, έσω στροφή,
έξω στροφή κάτω άκρου

Μείζων ψοίτης

Θ12-Ο4 σωμάτων,

Ο1-5 αποφύσεις

Ελάσσων τροχαντήρας

Κάμψη, έσω στροφή,
έξω στροφή κάτω άκρου

Ελάσσων ψοίτης

Θ12-Ο1 πλάγια επιφάνεια σωμάτων

Ελάσσων τροχαντήρας

Κάμψη, έσω στροφή,
έξω στροφή κάτω άκρου

Περινέου

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Εν τω βάθει εγκάρσιος περινέου

Στο ηβικό τόξο, εκτεινόμενος μέσα στην υποηβική γωνία, συμπληρώνεται από τον εγκάρσιο συνδ. του περινέου και τον τοξοειδή ηβικό σύνδ.

Υποστηρικτικό τραπεζοειδές μυικό πέταλο με ανοίγματα για τη δίοδο της ουρήθρας σε άρρεν, καθώς της ουρήθρας και του κόλπου σε θήλυ

Σφικτήρας ουρήθρας

Περιβάλλει την υμενώδη μοίρα της ουρήθρας με δακτυλιοειδείς ίνες

Στοιχείο εγκράτειας του οργάνου (ουροδόχος κύστη / ουρήθρα),

Κατά την εκσπερμάτωση κλείνει την ουροδόχο κύστη

Εξωστήρας κύστης (ουρηθροκολπεϊκός σφικτήρας μ.)

Μυϊκές ίνες που εκτείνονται μαζί με δεσμίδες συνδετικού ιστού (=ουρηθροκολεϊκό διάφραγμα) μεταξύ αυχένα της ουροδόχου κύστης και κολπικού τοιχώματος

 

Επιπολής εγκάρσιος περινέου

Επιπολής απόσχιση του εν τω βάθει εγκάρσιου μυ, που ακτινοβολεί στο τενόντιο κέντρο του περινέου

Ινώδης χιτώνας των σηραγγωδών σωμάτων

Υποστηρίζει τη δράση του εν τω βάθει εγκάρσιου μυ του περινέου

Ισχιοσηραγγώδης

Κλάδος ισχιακού οστού

Σταθεροποιεί στην πύελο και στο ουρογεννητικό διάφραγμα τα σκέλη του πέους στον άνδρα και τα σκέλη της κλειτορίδας στη γυναίκα

Συνεργάζεται στην εκσπερμάτωση

Βολβοσηραγγώδης

Άντρας: από το τενόντιο κέντρο του περινέου και τη ραφή του πέους στο σηραγγώδες σώμα της ουρήθρας. Φέρεται προς τα πλάγια του σώματος του πέους στην κάτω περιτονία του πυελικού διαφράγματος και τη ράχη του πέους

Στον άνδρα: στερεώνει στο ουρογεννητικό διάφραγμα το βολβό του πέους

Στη γυναίκα: στερεώνει στο ουρογεννητικό διάφραγμα το βολβό του προδρόμου

Συνεργάζεται στην εκσπερμάτωση

Γυναίκα: περιβάλλει το βολβό του προδρόμου

Διαφράγματος

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Ανελκτήρας πρωκτού

(Κλ. από Ι 3/4)

Τενόντιο τόξο ανελκτήρα, από την ηβική σύμφυση μέχρι την ισχιακή άκανθα

Ακτινοβολεί μέσα στον έξω σφικτήρα του πρωκτού, φέρεται στο ιερό και τον κόκκυγα

Περιβάλλει από πίσω το ορθό και σχηματίζει χάσμα για τη δίοδο της ουρήθρας (και του κόλπου στη γυναίκα)

Δρα ως σύστημα ανάρτησης του πυελικού διαφράγματος

  • Αποτελείται από τους: Ηβοκοκκυγικό, Ανελκτήρα προστάτη, Ηβοκολπικό, Ηβοορθικό, Λαγονοκοκκυγικό

Κοκκυγικός

(Κλ. από Ι 4/5)

Ισχιακή άκανθα

Πλάγια επιφάνεια του κάτω τμήματος του ιερού οστού και του κόκκυγα

Ενισχύει το πυελικό διάφραγμα συνεργαζόμενος με τον ελάσσονα ισχιοϊερό σύνδεσμο

Έξω σφιγκτήρας πρωκτού

(αιδοιικό ν.)

Υποδόρια μοίρα: ίνες εμπρός και πίσω από τον πρωκτό προς το χόριο

 

Έξω γραμμωτός σφικτήρας του πρωκτού

Επιπολής μοίρα: ίνες μεταξύ τενόντιου κέντρου του περινέου και του πρωκτοκοκκυγικού συνδ.

Εν τω βάθει μοίρα: ίνες που περιβάλλουν δακτυλιοειδώς τον πρωκτικό σωλήνα μέχρι μερικά εκατοστά πάνω από τον προηγούμενο

 Οι μυικές ομάδες που περιβάλουν εξωτερικά την πύελο - Λεκανη περιγράφονται στα αντίστοιχα
 κεφάλαια. Μυικές ομάδες Κοιλιακού τοιχώματος, Σπονδυλικής στήλης, Κάτω άκρου.