Κινήσεις Άρθρωσης Ώμου

 

Κινήσεις Άκρας Χειρός

Καρπός

Μύες

Νεύρα

Μοίρες

Ραχιαία κάμψη (έκταση)

 • Μακρής κερκιδικός εκτείνων καρπού
 • Βραχύς κερκιδικός εκτείνων καρπού
 • Ωλένιος εκτείνων καρπού
 • Βοηθητικοί από γροθιά: Εκτείνων δακτύλων, Μακρής εκτείνων αντίχειρα

Α6-Α7

75ο

Παλαμιαία κάμψη

 • Ωλένιος καμπτήρας καρπού
 • Κερκιδικός καμπτήρας καρπού
 • Μακρής παλαμιαίος
 • Μακρής απαγωγός αντίχειρα
 • Βοηθητικοί από πλήρη έκταση: Επιπολής & Εν τω βάθει καμπτήρας δακτύλων

Α6-Α7

75ο

Κερκιδική απαγωγή

 • Μακρής απαγωγός αντίχειρα
 • Βραχύς εκτείνων αντίχειρα
 • Βοήθεια από: Κερκιδικό καμπτήρα καρπού, Μακρή & Βραχύ κερκιδικό εκτείνων καρπού, Μακρή εκτείνων αντίχειρα

 

20ο

Ωλένια απαγωγή

 • Ωλένιος καμπτήρας καρπού
 • Ωλένιος εκτείνων καρπού

 

35ο

Πρηνισμός

 • Τετράγωνος & Στρογγύλος πρηνιστής

Α6

75ο

Υπτιασμός

 • Υπτιαστής
 • Δικέφαλος βραχιόνιος

Α6

80ο

            Δάκτυλα

Νεύρα

Μοίρες

Κάμψη δακτύλων

Α7-8

 

Έκταση δακτύλων

Α7-8

 

Απαγωγή δακτύλων

Θ1

 

Προσαγωγή δακτύλων

Θ1

 

            Αντίχειρας

 

Μοίρες

Διαφαλαγγική κάμψη

 

80ο

Διαφαλαγγική έκταση

 

20ο

Μετακαρπο-φαλαγγική κάμψη

 

55ο

Μετακαρπο-φαλαγγική έκταση (παθητική)

 

5ο

Καρπο-μετακάρπια απαγωγή

 

20ο

Καρπο-μετακάρπια κάμψη

 

15ο

Καρπο-μετακάρπια απαγωγή (επαφή αντίχειρα-μικρού δακτύλου)

 

60ο

            Φάλαγγες

 

Μοίρες

Κεντρική διαφαλαγγική κάμψη

 

100ο

Περιφερική διαφαλαγγική κάμψη

 

80ο

Μετακαρπο-φαλαγγική κάμψη

 

90ο

Μετακαρπο-φαλαγγική υπερέκταση (παθητική)

 

Μέχρι 45ο