Γωνίες Άρθρωσης Ώμου

 

 Γωνίες

Χαρακτηριστικά

Γλήνης (1)

Εγκάρσια τομή: Περίπου (retroversion) (μεγάλο εύρος)

Γωνία μεταξύ της γλήνης και της κάθετης στον μακρύ άξονα της ωμοπλάτης

Ακρωμίου (2)

(upslope)

Λοξή οβελιαία τομή: 10−40°