Ανατομία Άρθρωσης Ώμου

 

Άρθρωση Ώμου (MRI)

Οστά

Χαρακτηριστικά

Κλείδα

 

Βραχιόνιο

 • 8 κέντρα οστέωσης (διάφυση, κεφαλή, μείζων & ελάσσων τροχαντήρα, λαιμό, τροχλία, έσω & έξω υπερκονδύλια απόφυση)
 • Χειρουργικός λαιμός 2 εκ περιφερικά από τον ανατομικό λαιμό, κάτω από τον μείζων και ελάσσων τροχαντήρα (πιο συχνό σημείο κατάγματος)
 • Μείζων τροχαντήρας (κατάφυση υπερακάνθιου, υπακάνθιου, ελάσσων στρογγύλου)
 • Ελάσσων τροχαντήρας (κατάφυση υποπλάτιου)
 • Διατροχαντήρια αύλακα (τένοντας μακριάς κεφαλής δικεφάλου, πρόσθια περισπωμένη αρτ&φλ)

Ωμοπλάτη

 • Ακρώμιο, Κορακοειδή απόφυση, Ωμογλήνη, Άκανθα

Ακρώμιο

 • 4 Τύποι: 1-επίπεδο, 2-καμπύλο παράλληλο βραχιόνιας κεφαλής, 3-Πρόσθιο γαντζωτό, 4-κυρτή κάτω επιφάνεια, χαμηλή ή κατωφερής θέση
 • Μη ενιαίο κέντρο οστέωσης, ενώνεται ~25 ετών (60% άμφω),
  4 τύποι: μέσο-, μέτα-, προ-, βάση-

Κορακοειδή απόφυση

 • > 11 χιλ φυσιολογική απόσταση μέχρι τον ελάσσων τροχαντήρα σε έσω στροφή

Ωμογλήνη

 • Ινοχόνδρινα χείλη πλάτος ~ 4 χιλ
 • Μορφολογία: ποικιλία μεγέθους, σχήματος, ανατομικών παραλλαγών
  • Τριγωνικό σχήμα < 50% στο πρόσθιο, < 80% στο οπίσθιο χείλος
  • Σχήματα: στρόγγυλο, επίπεδο, με εντομή, ανώμαλο
  • Μπορεί να υπάρχει ασυμμετρία πρόσθιου με οπίσθιου χείλους
  • Διαφορά σήματος ανάλογα την ποσότητα του βλεννώδες και μυξώδες περιεχομένου

 

 • Ανατομικές παραλλαγές:
  • Τύποι σύνδεσης χειλέων:
   • Τύπος Α: Αποκολλημένο από τον χόνδρο της γλήνης (μηνισκοειδής τύπος)
   • Τύπος Β: Κολλημένο με τον χόνδρο της γλήνης
  • Σύμπλεγμα δικέφαλου-χειλέων (BLC):
   • Προσκόλληση του τένοντα του δικεφάλου στα χείλη της γλήνης
   • Τύπος 1: στέρεα κολλημένος σε γλήνη & άνω χείλος (slab type)
   • Τύπος 2: μικρή αύλακα μεταξύ τένοντα/χείλους και γλήνης, μπορεί να συνυπάρχει υποχειλαίο τρήμα (ενδιάμεσος τύπος)
   • Τύπος 3: μεγάλη αύλακα μεταξύ τένοντα/χείλους και γλήνης, συνήθως συνυπάρχει υποχειλαίο τρήμα (μηνισκοειδής τύπος)
    • Σύμπλεγμα Buford:
     • Μικρό ή απών πρόσθιο-άνω χείλος
     • Παχύς ή στρόγγυλος μέσος γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος
     • Εντοπίζεται στο 1-6,5% του πληθυσμού
     • Ψευδο-Buford όταν συνενώνονται ο μέσος & κάτω ΓΒΣ
    • Άνω υποχειλέα αύλακα:
     • Εντοπίζεται κατά το άνω χείλος, πάχος 1-2 χιλ
     • Δεν εκτείνεται οπισθίως του τένοντα του δικεφάλου
     • Υγρό στην αύλακα μπορεί να προσποιείται ρήξη του χείλους, βοηθά ο προσανατολισμός του υγρού (παράλληλο στα χείλη ή κάθετο με ανώμαλη όψη)
    • Υποχειλαίο τρήμα:
     • Εντοπίζεται στο 8-18% του πληθυσμού
     • Εμφανίζεται μόνο στο πρόσθιο-άνω τεταρτημόριο της γλήνης, ενώ το σύστοιχο χείλος είναι υπαρκτό
     • Προσομοιάζει ρήξη όταν γεμίζει με υγρό (το τρήμα έχει ομαλή επιφάνεια, ενώ σε ρήξη είναι ανώμαλη και τα χείλη μετατοπίζονται μακριά από τη γλήνη όταν γεμίζει με υγρό)
    • Υποχειλαίο τρήμα με αύλακα μεταξύ τένοντα δικεφάλου και άνω χείλος:
     • Σημείο ‘Double oreo cookie’ σε στεφανιαία τομή
      (γλήνη-μαύρη, υποχειλεία αύλακα-άσπρη, χείλος-μαύρο, αύλακα τένοντα-χειλαίων-άσπρη, τένοντας δικεφάλου-μαύρος)
     • Παρόμοια εικόνα σε ρήξη του άνω χείλους

 

 • Αιμάτωση: περιοστεικά και καψικά αγγεία
 • Οπίσθια αρθρική κάψα (εισέρχεται στη βάση των χειλέων)
 • Πρόσθια αρθρική κάψα (εισέρχεται σε διάφορα σημεία)
  3 Τύποι:
  • Τύπος 1: στην άκρη ή βάση των χειλέων
  • Τύπος 2: στο λαιμό της ωμοπλάτης < 1 εκ από τα χείλη
  • Τύπος 3: στο λαιμό της ωμοπλάτης > 1 εκ από τα χείλη

 

 • Στροφικό πέταλο: Υποπλάτιος, Υπερακάνθιος, Υπακάνθιος, Ελάσσων στρογγύλος

Σύνδεσμοι

Χαρακτηριστικά

Κορακο-ακρωμιακός

 • Λειτουργία: μαζί με τη κορακοειδή απόφυση και το ακρώμιο δημιουργεί το κορακο-ακρωμιακό τόξο και ταυτόχρονα ενισχύει την ακρωμιοκλειδική άρθρωση
 • Έκφυση: πρόσθια 2/3 κορακοειδούς αποφύσεως
 • Κατάφυση: στην άκρη του ακρωμίου

Κορακο-κλειδικός

 • Λειτουργία: σταθεροποιεί την ακρωμιοκλειδική άρθρωση
 • Έκφυση: βάση κορακοειδούς αποφύσεως
 • Κατάφυση: με κάτω επιφάνεια κλείδας
 • Σχήμα V (κωνοειδές τμήμα: οπίσθιο-έσω & τραπεζοειδές τμήμα: προσθιο-έξω)

Κορακο-βραχιόνιος

 • Λειτουργία: σταθεροποιεί τον τένοντα της μακριάς κεφαλής του δικεφάλου, και ενδυναμώνει τον εγκάρσιο σύνδεσμο
 • Έκφυση: βάση κορακοειδούς απόφύσεως
 • Κατάφυση: μείζων & ελάσσων τροχαντήρες
 • Οριζόντια πορεία, σχηματίζει την οροφή της άρθρωσης
 • Συγχωνεύεται με υπερακάνθιο & υποπλάτιο τένοντα, αρθρική κάψα και  άνω γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο

Άνω & Κάτω ακρωμιο-κλειδικός

 • Έκφυση-Κατάφυση: ακρώμιο - κλείδα
 • Λειτουργία: ενισχύει την ακρωμιοκλειδική άρθρωση

Εγκάρσιος βραχιόνιος

 • Λειτουργία: σταθεροποιεί τον τένοντα του δικεφάλου
 • Έκφυση-Κατάφυση: μεταξύ μείζων & ελάσσων τροχαντήρα
 • Περιέχει ίνες του υποπλάτιου τένοντα

Άνω εγκάρσιος σ. της ωμοπλάτης

 • Μετατρέπει τη ωμοπλατιαία εντομή σε τρήμα
 • Εντός του τρήματος περνάει το υπερπλάτιο νεύρο (πιθανή παγίδευση)
 • Πάνω από το σύνδεσμο περνάνε τα υπερπλάτια αγγεία

Κάτω  εγκάρσιος σ. της ωμοπλάτης

 • Έκφυση: άκανθα ωμοπλάτης
 • Κατάφυση: όριο ωμογλήνης
 • Κάτω από το σύνδεσμο περνάει το υποπλάτιο νεύρο

Άνω γληνο-βραχιόνιος

(ΑΓΒΣ)

 • Λειτουργία: σταθεροποιεί το ωμο στην προσαγωγή
 • Έκφυση: τένοντα δικεφάλου, πρόσθιο χείλος ωμογλήνης ή κοινό το μέσο γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο
 • Κατάφυση: στον ελάσσων τροχαντήρα
 • Παράλληλο με τον τένοντα του δικεφάλου
 • Συγχωνεύεται με τον κορακο-βραχιόνιο σύνδεσμο
 • Σχεδόν πάντα υπαρκτός, ορατός 30% MRI, 85% MR αρθρογραφίες

Μέσος γλήνο-βραχιόνιος

(ΜΓΒΣ)

 • Λειτουργία: σταθεροποιεί τον ώμο στην απαγωγή
 • Έκφυση: πρόσθιο χείλος ωμογλήνης ή λαιμό ωμοπλάτης
 • Κατάφυση: στον ελάσσων τροχαντήρα
 • Παράλληλος πίσω από τον υποπλάτιο τένοντα
 • 30% απουσιάζει ή είναι μικρότερος, αλλά μπορεί  και διογκωμένος
 • Σύμπλεγμα Buford: παχύς ΜΓΒΣ και απουσία πρόσθιου-άνω χείλους
 • Μπορεί να είναι συνενωμένος με το πρόσθιο σκέλος του ΚΓΒΣ

Κάτω γληνο-βραχιόνιος

(ΚΓΒΣ)

 • Λειτουργία: αντιστέκεται στην πρόσθια εξάρθρωση και σταθεροποιεί τον ώμο στην απαγωγή
 • Έκφυση: κάτω χείλος ωμογλήνης
 • Κατάφυση: στον ανατομικό λαιμό βραχιονίου
 • Πρόσθιο, μέσο (κάτω – μασχαλιαίο κόλπωμα), οπίσθιο τμήμα

Θύλακοι

Χαρακτηριστικά

Υπο-ακρωμιακός, υποδελτοειδής

 • Εφαπτόμενος κάτω επιφάνειας ακρωμίου

Υπο-κορακοειδής

 • Μεταξύ υποπλάτιου τένοντα και κορακοβραχιόνιου/ κοντής κεφαλής δικέφαλου τένοντα
 • Μπορεί να επικοινωνεί με τον υποακρωμιακός/ υποδελτοειδής θύλακο

Υπακάνθιος

 • Μεταξύ υπακάνθιου τένοντα και αρθρικής κάψας

Άλλοι

 • Υποπλάτιου
 • Εν τω βάθει προς τον κορακοβραχιόνιο μυ
 • Μεταξύ μείζων στρογγύλου και μακριάς κεφαλής τρικεφάλου
 • Προσθίως & οπισθίως του πλατύ ραχιαίου τένοντα
 • Άνω του ακρωμίου

Μύες

Έκφυση

Κατάφυση τενόντων

Υπερακάνθιος

Υπερακάνθιος βόθρος

Μείζων τροχαντήρας

Υπακάνθιος

Υπακάνθιος βόθρος

Μείζων τροχαντήρας

Ελάσσων στρογγύλος

Έξω μέσο πλάγιο χείλος ωμοπλάτης

Μείζων τροχαντήρας

Υποπλάτιος

Πρόσθια επιφάνεια ωμοπλάτης

Ελάσσων τροχαντήρας

Δικέφαλος

 • Μακριά κεφαλή: Υπεργληνοειδή όγκωμα ή άνω χείλος (μπορεί να απουσιάζει),
 • Κοντή κεφαλή: Κορακοειδή απόφυση

Άλλοι ωμοπλάτης

Τραπεζοειδής, πλατύς ραχιαίος, ανυψωτικός μυς ωμοπλάτης, μείζων & ελάσσων ρομβοειδής, πρόσθιος οδοντωτός, υποκλείδιος, ομουοειδής, μείζων & ελάσσων θωρακικός

Άλλοι άκρου

Δελτοειδής, δικέφαλος, κορακοβραχιόνιος, τρικέφαλος

Σταθεροποίηση άρθρωσης

Χαρακτηριστικά

Άνω

 • Κορακο-ακρώμιο τόξο

Προσθίως

 • Υποπλάτιος τένοντας, πρόσθια κάψα, πρόσθιο χείλος, άνω & μέσος & κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος (πρόσθιο σκέλος)

Οπισθίως

 • Υπακάνθιος, τένοντας, ελάσσων στρογγύλος τένοντας, οπίσθια κάψα, οπίσθιο χείλος, κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος (οπίσθιο σκέλος)

Κάτω

 • Κάτω γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος (κάτω σκέλος)

Αιμάτωση

 • Πρόσθια & Οπίσθια βραχιόνια περισπωμένη αρτηρία

Νεύρωση

 • Μασχαλιαία και υπερπλάτια νεύρα (Α5-6)

Δομές

Χαρακτηριστικά

Χώρος άρθρωσης

 • < 6 χιλ
 • 1-2 ml αρθρικού υγρού

Υπο-ωμοπλατιαία εσοχή

 • Μεταξύ ωμοπλάτης και υποπλάτιου μυός & τένοντα
 • Τρήμα Weitbrecht: μεταξύ άνω & μέσου γληνοβραχιόνιου συνδέσμου
 • Τρήμα Rouviere: μεταξύ μέσου & κάτω γληνοβραχιόνιου συνδέσμου

Ακρώμιο-κλειδική άρθρωση

 • Πάχος < 1 εκ
 • 20ο

Διάμετρος τένοντα δικεφάλου

 • 4 – 6 χιλ (MRI)
 • 3 – 4 χιλ (US)

Αύλακα δικεφάλου

 • Π: 7 – 9 χιλ, Β: 4 – 7 χιλ
 • Αρχίζει τουλάχιστον 20 χιλ κάτω από την κορυφή της βραχιόνιας κεφαλής (αυτό την ξεχωρίζει από τη βλάβη Hill-Sachs που συμβαίνει σε υψηλότερο επίπεδο)