Ανατομία Κροταφογναθικής Άρθρωσης

 

Κρόταφο-Γναθική Άρθρωση (MRI)

Οστά

Χαρακτηριστικά

Κροταφικό οστό

 • Κροταφική γλήνη
 • Αρθρικό φύμα

Διάρθριος δίσκος

 • Χωρίζει την άρθρωση σε δυο μικρότερες αρθρώσεις
  (Δισκο-κροταφική & Δισκο-γναθιαία)
 • Έχει δυο επιφάνειες:
  Άνω: εμπρός είναι υπόκοιλη και υποδέχεται το αρθρικό φύμα, ενώ η οπίσθια επιφάνεια είναι υπόκυρτη και υποδέχεται τη γλήνη. Κάτω: είναι κοίλη και συντάσσεται με τον κόνδυλο
 • Έχει τρία τμήματα:
  Πρόσθια δεσμίδα: συνδέεται με την αρθρική κάψα μπροστά
  Ενδιάμεσο: μεταξύ πρόσθιας και οπίσθιας δεσμίδας
  Οπίσθια δεσμίδα: διαιρείται στο: Άνω ινοελαστικό τμήμα, που συνδέεται με τον οπίσθιο γναθικό βόθρο, και στο Κάτω ινώδες τμήμα που συνδέεται στο οπίσθιο τμήμα του κονδύλου
 • Έσω & έξω συνδέεται με την αρθρική κάψα και τον κόνδυλο

Κάτω γνάθος

 • Κόνδυλος

Αρθρώσεις

Χαρακτηριστικά

Δισκο-κροταφική

 • Άνω, μεταξύ γλήνης και δίσκου
 • Ο αρθρικός χώρος αποτελεί το άνω διαμέρισμα

Δισκο-γναθιαία

 • Κάτω, μεταξύ δίσκου και κονδύλου
 • Ο αρθρικός χώρος αποτελεί το κάτω διαμέρισμα και χωρίζεται στην πρόσθια & οπίσθια εσοχή με βάση το κόνδυλο

Σύνδεσμοι

Χαρακτηριστικά

Έσω πλάγιος

 • Έκφυση: κροταφικό οστό
 • Κατάφυση: έσω επιφάνεια του αυχένα της κάτω γνάθου

Έξω πλάγιος ή κροταφο-γναθικός

 • Έκφυση: φύμα ζυγωματικού οστού
 • Κατάφυση: έξω επιφάνεια του αυχένα της κάτω γνάθου

Σφηνο-γναθικός

 • Έκφυση: γωνιαία άκανθα σφηνοειδούς οστού
 • Κατάφυση: γλωσσίδα και χείλος γναθιαίου τρήματος

Βελονο-γναθικός

 • Έκφυση: βελονοειδή απόφυση
 • Κατάφυση: γωνία κάτω γνάθου

Αγκιστρο-γναθικός

 • Έκφυση: πτερυγοειδές άγκιστρο σφηνοειδούς
 • Κατάφυση: κάτω γνάθο, πίσω από τον τελευταίο γομφίο

Θύλακοι

Χαρακτηριστικά

Αρθρικός θύλακος

 • Από το κροταφικό & ζυγωματικό οστό στον αυχένα του κονδύλου

Μύες

Χαρακτηριστικά

Μασητήρας

 • Έκφυση: Έσω επιφάνεια και κάτω χείλος του ζυγωματικού τόξου
 • Κατάφυση: Έξω επιφάνεια του κλάδου και γωνίας κάτω γνάθου
 • Λειτουργία: φέρνει την γνάθο προς τα πάνω
 • Νεύρωση: μασητήριο νεύρο

Κροταφίτης

 • Έκφυση: Κροταφικό βόθρο & πεδίο
 • Κατάφυση: Κορωνοειδή απόφυση και   κροταφίτιδα ακρολοφία
 • Λειτουργία: φέρνει τη γνάθο προς τα πάνω και όταν η γνάθος είναι εμπρός τη φέρνει προς τα πίσω
 • Νεύρωση: εν τω βάθει κροταφικά νεύρα

Έσω πτερυγοειδής

(έσω μασητήρας)

 • Έκφυση: πτερυγοειδή βόθρο
 • Κατάφυση: έσω επιφάνεια του κλάδου & της γωνίας κάτω γνάθου
 • Λειτουργία: φέρνει την κάτω γνάθο προς τα πάνω
 • Νεύρωση: έσω πτερυγοειδές νεύρο

Έξω πτερυγοειδής

 • Έκφυση: άνω μοίρα: άνω τοίχωμα υποκροτάφιου βόθρου,
  κάτω μοίρα: έξω επιφάνεια του έξω πετάλου της πτερυγοειδούς απόφυσης του σφηνοειδούς οστού
 • Κατάφυση: διάρθριο χόνδρο & πτερυγοειδές βοθρίο κάτω γνάθου
 • Λειτουργία: και οι δυο μοίρες φέρνουν την γνάθο προς τα εμπρός, ενώ η μια στο αντίθετο πλάγιο
 • Νεύρωση: έξω πτερυγοειδές νεύρο

Νεύρωση

 • Μασητήριο, εν τω βάθει κροταφικά, έσω & έξω πτερυγοειδές

Κινήσεις

Χαρακτηριστικά

Συνολικά

 • Άνω & κάτω, Εμπρός & πίσω, Πλάγια

Διάρθριος δίσκος

 • Κατά το άνοιγμα του στόματος η κάτω άρθρωση περιστρέφεται
 • Σε πλήρη άνοιγμα του στόματος, ο κόνδυλος ολισθαίνει εμπρός και κάτω, προς το αρθρικό φύμα. Το ίδιο και ο δίσκος μέχρι το σημείο που επιτρέπει η οπίσθια άνω δεσμίδα