Κινήσεις Άρθρωσης Ισχίου

 

Κινήσεις Ισχίου

Κινήσεις

Μύες

Νεύρα

Μοίρες

Κάμψη (εμπρός) (μέγιστο-επαφή με το κοιλιακό τοίχωμα)

 • Λαγονοψοίτης
 • Τείνων την πλατιά περιτονία
 • Κτενίτης
 • Μακρής προσαγωγός
 • Βραχύς προσαγωγός
 • Ισχνός
 • Ορθός μηριαίος
 • Ραπτικός

Ο2-O3

120ο

Έκταση (πίσω)

 • Μείζων γλουτιαίος
 • Μέσος & ελάσσων γλουτιαίος
 • Μεγάλος προσαγωγός
 • Απιοειδής
 • Ημιυμενώδης
 • Ημιτενοντώδης
 • Δικέφαλος μηριαίος (μακρά κεφαλή)

Ο4-Ο5

5-20ο

Απαγωγή

 • Μεγάλος γλουτιαίος
 • Μέσος γλουτιαίος
 • Μικρός γλουτιαίος
 • Απιοειδής
 • Ραπτικός

Ο4-Ο5-Ι1

40ο

Προσαγωγή

 • Μεγάλος γλουτιαίος
 • Κτενίτης
 • Μακρής προσαγωγός
 • Βραχύς προσαγωγός
 • Μεγάλος προσαγωγός
 • Μικρός προσαγωγός
 • Ισχνός

Ο2-Ο3-Ο4

25ο

Έσω στροφή (σε 90ο κάμψη)

 • Μείζων & ελάσσων γλουτιαίος
 • Τείνων την πλατιά περιτονία
 • Μεγάλος προσαγωγός
 • Κτενίτης (πόδι σε απαγωγή)

Ο2-Ο3

45ο

Έξω στροφή (σε 90ο κάμψη)

 • Μείζων γλουτιαίος
 • Τετρακέφαλος μηριαίος
 • Έσω Θυροειδής
 • Μείζων & ελάσσων γλουτιαίος
 •  Λαγονοψοίτης
 • Έξω θυροειδής
 • Πρόσαγωγοί (εκτός ισχνού & κτενίτη)
 • Απιοειδής
 • Ραπτικός

Ο4-Ο5

45ο

Έσω στροφή
 (σε έκταση)

 

 

35ο

Έξω στροφή
(σε έκταση)

 

 

35ο