Κακώσεις Άρθρωσης Ισχίου

 

Κάκωση

Τύπος

Χαρακτηριστικά

 Εξάρθρημα κεφαλής
 Μηριαίου

  • Πιο συχνά οπίσθιο εξάρθρημα με έσω στροφή και προσαγωγή της μηριαίας κεφαλής

Πρόσθιο

  • Μετατόπιση της κεφαλής προς τη θυροειδή, ηβική ή λαγόνια περιοχή

  • ± κάκωση μηριαίου νεύρου και αγγείων

Οπίσθιο

  • Μετατόπιση κεφαλής στην έξω-άνω περιοχή της κοτύλης

  • ± κάκωση ισχιακού νεύρου (συμπίεση, ρήξη), αιμάτωμα

Κεντρικό

  • Πρόπτωση της κεφαλής στην πύελο