Αξιολόγηση Νεογνικού Ισχίου

 

Medial Joint Space (ΠΟ ακτινογραφία λεκάνης)

  • Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πλάγιας μετατόπισης της μηριαίας καφαλής.

  • Ορίζεται ως η απόσταση από το έσω όριο του πυρήνα οστέωση της μηριαίας κεφαλής (βρίσκεται μόλις πάνω από το συζευκτικό χόνδρο), έως το τοίχωμα της κοτύλης.

  • Όταν ο πυρήνας οστέωσης απουσιάζει ή είναι ασύμετρος η μέτρηση γίνεται από τον μηριαίο αυχένα μόλις από κάτω από το συζευκτικό χόνδρο.

  • Η μέτρηση γίνεται βέλτιστα σε frog-lateral προβολή.

  Φυσιολογικό εύρος:

  • 6 μηνών - 11 ετών = 5 12 χιλ

  • Η διαφορά μεταξύ των δυο ισχίων πρέπει να είνα μέχρι 1.5 χιλ.

 

 

Φυσιολογική US Απεικόνιση του Νεογνικού Ισχίου

Τύπος

Χαρακτηριστικά

Γωνία Άλφα*

I

Φυσιολογική

> 60°

2A

Φυσιολογική ανωριμότητα

< 3 μηνών

50 - 59°

2B

Καθυστερημένη οστεοποίηση

> 3 μηνών

50 - 59°

* Γωνία Άλφα:

 Η γωνία που σχηματίζεται από τη λαγόνια γραμμή και τη γραμμή της οστέινης οροφής της
 κοτύλης σε στεφανιαία τομή του ισχίου.

 

 

Αναπτυξιακή δυσπλασία ή Συγγενές εξάρθρημα του ισχίου:

Ταξινόμηση κατά Graf

Τύπος

Χαρακτηριστικά

1

Ώριμο ισχίο με καλοσχηματισμένη οροφή

2a

Επαρκές ισχίο, σε ηλικία < 3 μηνών

2b

Ανώριμο ισχίο σε ηλικία > 3μηνών

2c

Κριτικό ισχίο με αβαθή κοτύλη

2d

Έκκεντρο ισχίο, μετατοπισμένος επιχείλιος χόνδρος με / χωρίς αβαθή κοτύλη

3

Έκκεντρο ισχίο, εξαρθρωμένο

4

Βαριά δυσπλασία, χόνδρος ανάμεσα σε κοτύλη και μηριαία κεφαλή

Εξέταση εκλογής το υπερηχογράφημα: τις πρώτες 4-6 εβδομάδες (πριν την οστεοποίηση των μηριαίων κεφαλών)