Γωνίες Άρθρωσης Ισχίου

 

Άρθρωση Ισχίου (MRI)

Γωνίες

Χαρακτηριστικά

 Γωνία Wiberg (1)

 (Center-Edge Angle)

  • Στεφανιαία απεικόνιση: 26-30ο

 CCD (2)

  • Στεφανιαία απεικόνιση: ~125-135ο

 Κλίση οροφής κοτύλης (3)

  • Στεφανιαία απεικόνιση: < 10ο
Δομές

Χαρακτηριστικά

 Κάλυψη μηριαίας κεφαλής
 από κοτύλη
(4)
  • Στεφανιαία απεικόνιση: ~70%

 

 

Φυσιολογικές Γωνίες Κοτύλης*

(Caffey - ΠΟ ακτινογραφία λεκάνης)

Ηλικία

Θήλυ (μοίρες)

Άρρεν (μοίρες)

Νεογνό

28.8° (± 4.8)

26.4° (± 4.4)

3 μηνών

25° (± 3.5)

22° (± 4)

6 μηνών

23.2° (± 4.0)

20.3° (± 3.7)

1 έτους

21.2° (± 3.8)

19.8° (± 3.6)

2 ετών

18° (± 4)

19° (± 3.6)

* Γωνία κοτύλης:

 Ορίζεται ως η γωνία μεταξύ της γραμμής που περνάει από τις Υ συνχονδρώσεις και της γραμμής
 που τέμνει το ανώτερο και κατώτερο σημείο της κοτύλης.

 

 

Γωνία Wiberg (Center-Edge Angle)

(ΠΟ ακτινογραφία λεκάνης)

  • Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της θέσης της μηριαίας κεφαλής εντός της κοτύλης.
  • Ορίζεται ως η γωνία μεταξύ μιας γραμμής που τέμνει το κέντρο της μηριαίας κεφαλής και το όριο της κοτύλης, και μιας δεύτερης γραμμής που τέμνει το κέντρο της μηριαίας κεφαλής και είναι κάθετη στην πρώτη γραμμή.
  • Έχει περιορισμένη χρήση όταν υπάρχει δυσπλασία της μηριαίας κεφαλής, καθώς και όταν ο πυρήνας οστέωσης είναι μικρός ή έκκεντρος.

Φυσιολογικές Τιμές

Ηλικία

Center Edge Angle (μοίρες)

3 μηνών

18-20°

2 ετών

30°

5 – 8 ετών

19° (Κατώτερο όριο)

9 – 12 ετών

25°

13 - 20 ετών

26-30°

 

 

Φυσιολογική Στροφή Μηριαίας Κεφαλής

(Femoral Neck Torsion Angle) (CT)

Ηλικία

Anteversion angle (μοίρες)

Νεογνό

+34° -  +40°

Ενήλικας

+10° -  +15°

 

 

 (Normal Anteversion of the Femoral Neck) (X-Rays)

Ηλικία (έτη)

Anteversion (μοίρες)

Νεογνό - 1 y

30 – 50°

2

30°

3 - 5

25°

6 -12

20°

12 -15

17°

16 - 20

11°

20