Κινήσεις Άρθρωσης Γόνατος

 

Κινήσεις Γόνατος

Κινήσεις

Μύες

Νεύρα

Μοίρες

Κάμψη
(μέγιστη - γλουτιαίοι)

 • Ημιυμενώδης
 • Ημιτενοντώδης
 • Δικέφαλος μηριαίος
 • Ισχνός
 • Ραπτικός
 • Ιγνυακός
 • Γαστροκνήμιος

Ο5-Ι1

135ο+

Έκταση

 • Τετρακέφαλος μηριαίος
 • Τείνων την πλατιά περιτονία

Ο3-Ο4

 

Έσω στροφή

 • Ιγνυακός
 • Ισχνός
 • Ραπτικός
 • Ημιυμενώδης
 • Ημιτενοντώδης

 

 

 

 

Έξω στροφή
(Κνημιαία γωνία στρέψης - έξω στροφή στο επίπεδο των σφυρών και σε σχέση με  κνημιαίους κονδύλους)

 • Δικέφαλος μηριαίος

 

 

 

25ο - 55ο