Γωνίες Άρθρωσης Γόνατος

 

Αξιολόγηση Μετα-Διαφυσιακής γωνίας Κάτω Άκρου

Φυσιολογική  (τοξοειδής)

Μοίρες (Εύρος)

11-20 μηνών

5.1° + 2.8  (0-11)

21-30 μηνών

3.7° + 3.1 (0-10)

Κνημιαία ραίβωση

(προς τα έξω-tibia vara)

Μοίρες (Εύρος)

11-20 μηνών

16.4° + 4.3 (8-22)

21-30 μηνών

13.7° + 4.3 (7-22)

 

 

Γωνίες

Χαρακτηριστικά

Κλίση επιγονατίδας
(1)

  • Εγκάρσια απεικόνιση: > 8ο
  • Σχηματίζεται από μια παράλληλη γραμμή στην έξω επιγονατιδική αρθρική επιφάνεια και σε παράλληλη γραμμή στην οπίσθια επιφάνεια των μηριαίων κονδύλων

Συνταύτισης επιγονατίδας (congruence)
(2)

  • Εγκάρσια απεικόνιση: 6ο με -6ο
  • Σχηματίζεται από τις γραμμές της γωνίας της μηριαίας  εντομής και τη γραμμή που ενώνει την επιγονατιδική κορυφή με το βαθύτερο τμήμα της εντομής.

Μηριαίας Εντομής
(3)

  • Εγκάρσια απεικόνιση: 138ο (135 - 145ο)
 Πλάγια μετατόπιση
 (4)
  • < 5% της επιγονατίδας έξω από τη γραμμή που είναι κάθετη στην γραμμή που ενώνει τους μηριαίους κονδύλους, στο ύψος του έξω κονδύλου
 Επιγονατιδικός
 σύνδεσμος
 (5)

Α. Μήκος: 3.5−5.5 εκ, Β. Πλάτος: 2.5−3 εκ, Γ. Πάχος: 7 χιλ

    Λόγος μήκους προς ύψος επιγονατίδας (6): = 0.8−1.2
    (> 1.2 = υψηλή θέση επιγονατίδας)
 Χόνδρος
 (7)

Α. Επιγονατιδικός: 3−4 ± 1 χιλ.

 Β. Μηριαίων κονδύλων και κνημιαίου πλατό: 2.2 ± 0.6 χιλ.
 Πρόσθιου χιαστού
 (8)

    Μήκος: 38 χιλ., Πλάτος: 11 χιλ.

Α. 55ο (Γωνία της εφαπτομένης στο κνημιαίο πλατό και την πρόσθια
     επιφάνεια του πρόσθιου χιαστού)

Β. 1,6ο (Γωνία μεταξύ της γραμμής Blumensaat (εφαπτομένη της οπίσθιας
     επιφάνειας των κονδύλων) και την πρόσθια επιφάνεια του πρόσθιου
     χιαστού)

Οπίσθιου χιαστού

 Γ. Γωνία από τον οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο: 123° (Οβελιαία απεικόνιση)

    (Γωνία μεταξύ της εφαπτομένης στην οπίσθια επιφάνεια του οπίσθιου
    χιαστού και το μεσοκονδυλιαίο άξονα)

    (παθολογική σε 106°)

Δ. Οβελιαία απεικόνιση: η εφαπτομένη της οπίσθιας επιφάνεια του οπίσθιου 
    χιαστού πρέπει να διασχίζει το μηριαίο

     Παθολογικό Γ και Δ είναι έμμεσα σημεία ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου