Ανατομία Άρθρωσης Γόνατος

 

Άρθρωση Γόνατος (MRI)

Οστά

Χαρακτηριστικά

Μηριαίο

 • Έσω & έξω κόνδυλος, Μηριαία τροχιλία, Μεσοκονδύλια εντομή, Έσω & έξω υπερκονδύλιο κύρτωμα, Ιγνυακή επιφάνεια, Φύμα μεγάλου προσαγωγού
 • Ο χόνδρος των  κονδύλων είναι παχύτερος στο οπίσθιο τμήμα

Κνήμη

 • Έσω & έξω κνημιαίος κόνδυλος
 • Κνημιαία γλήνη (αρθρική επιφάνεια κονδύλων), Μεσογλήνιο (μεσοκονδύλιο) έπαρμα, Έσω & έξω γληνιαίο φύμα, Πρόσθιος & οπίσθιος μεσογλήνιος βόθρος
 • Περονιαία αρθρική επιφάνεια, Κνημιαίο κύρτωμα (όγκωμα), Φύμα πρόσθιου κνημιαίου μυός (του Gerdy)

Περόνη

 • Κεφαλή, στυλοειδής (κορυφή) απόφυση περόνης (καταφύεται ο δικέφαλος μηριαίος)

Επιγονατίδα

 • Βάση (άνω), κορυφή (κάτω), πρόσθια & οπίσθια επιφάνεια
 • Βρίσκεται εντός του καταφυτικού τένοντα του τετρακεφάλου

Αρθρώσεις

Χαρακτηριστικά

Κνημο-μηριαία

 • Ο έξω μηριαίος κόνδυλος είναι κοντύτερος ΠΟ από τον έσω και φτάνει σε πλήρη έκταση πρώτος
 • Η κάμψη από πλήρη έκταση χρειάζεται μια ελαφρά έσω στροφή της κνήμης από τον ιγνυακό μυ για να ξεκλειδώσει η άρθρωση και να συνεχίσει η κάμψη
 • Μηνίσκοι: Έσω & Έξω (ινοχόνδρινοι μηνοειδείς δίσκοι)
 • Φυσιολογικό ύψος 3 - 5 χιλ
 • Ο έξω είναι μικρότερος, πιο στρογγυλός και προσφύεται μπροστά & πίσω από το μεσογλήνιο έπαρμα
  Πλάτος: 10 χιλ (σε όλο το μήκος του)
 • Ο έσω είναι πιο επιμήκης, πιο πλατύς και προσφύεται στον πρόσθιο & οπίσθιο μεσογλήνιο βόθρο
  Πλάτος: πρόσθιο κέρας 6 χιλ, οπίσθιο κερας 12 χιλ
 • Χωρίζουν κνημο-μηριαία σε μηνισκο-μηριαία (κάμψη, έκταση) και μηνισκοκνημιαία (έσω, έξω στροφή-η κνήμη σε κάμψη)

Περονο-κνημική

 •  

Επιγονατίδομηριαία

 • Σε κάμψη η έξω επιφάνεια έρχεται σε επαφή με τον έξω κόνδυλο
 • Σε έκταση ολισθαίνει προς τα άνω, πρώτα η μέση και μετά η κάτω επιφάνεια της

Σύνδεσμοι

Χαρακτηριστικά

Επιγονατιδικός

 • Έκφυση: συνέχεια καταφυτικού τένοντα τετρακεφάλου μυός
 • Κατάφυση: Κνημιαίο κύρτωμα

Καθεκτικοί επιγονατίδας

 • Τρείς, έσω, μέσος, έξω
 • Έκφυση: Έσω & έξω από τον τένοντα τετρακεφάλου, έσω και έξω της επιγονατίδας
 • Κατάφυση: Έσω-κνήμη(έξω κόνδυλο), Έξω-περόνη
 • Λειτουργίας: συγκρατούν την επιγονατίδα

Έσω επιγονατιδο-μηριαίος

 • Έκφυση: έσω μηριαίο κύρτωμα
 • Κατάφυση: άνω 2/3 επιγονατίδας

Έσω πλάγιος

 • Έκφυση:  έσω υπεκονδύλιο κύρτωμα
 • Κατάφυση: έσω επιφάνεια κνήμης (5 εκ ↓ αρθρικής γραμμής)

Έξω πλάγιος

 • Έκφυση: έξω υπερκονδύλιο κύρτωμα
 • Κατάφυση: κεφαλή περόνης

Λοξός ιγνυακός

 • Έκφυση: λοξή μοίρα καταφυτικού τένοντα ημιυμενώδη μυός
 • Κατάφυση: οπίσθια μέση κάψα
 • Λειτουργία: ενισχύει τον αρθρικό θύλακο από πίσω

Τοξοειδής ιγνυακός

 • Έκφυση: στυλοειδή απόφυση περόνης
 • Κατάφυση: οπίσθια κάψα (πλησίον λοξού συνδέσμου)
 • Λειτουργία: ενισχύει τον αρθρικό θύλακο από πίσω

Πρόσθιος χιαστός

 • Έκφυση: πρόσθιο μεσογλήνιο βόθρο
 • Κατάφυση: μεσοκονδύλιο επιφάνεια έξω μηριαίου κονδύλου

Οπίσθιος χιαστός

 • Έκφυση: οπίσθιο μεσογλήνιο βόθρο
 • Κατάφυση: μεσοκονδύλια επιφάνεια έσω μηριαίου κονδύλου

Μηνισκό-μηριαίος

 • Σε σχέση με οπίσθιο χιαστό:
  Πρόσθιος (Humphrey), Οπίσθιος (Wisberg)
 • Έκφυση: οπίσθιο κέρας έξω μηνίσκου
 • Κατάφυση: έσω μηριαίο κόνδυλο
 • Λειτουργία: σταθεροποιούν τον έξω μηνίσκο στην κάμψη

Εγκάρσιος Μηνισκο-κνημιαίος

 • Έκφυση: οπίσθιο κέρας έξω μηνίσκου
 • Κατάφυση: κνήμη

Θύλακοι

Χαρακτηριστικά

Έσω πλάγιος

 • Εν τω βάθει του έσω πλάγιου συνδέσμου, σχεδόν σε επαφή με τον έσω μηνίσκο

Οπίσθιος

 • Μεταξύ ημιυμενώδη τένοντα και κάψα

Μύες

Έκφυση

Κατάφυση τενόντων

Ορθός μηριαίος (Ο2-Ο3-Ο4)

 Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα

 Κνημιαίο κύρτωμα

Έσω πλατύς (Ο2-Ο3-Ο4)

 Έσω χείλος τραχείας γραμμής

 Κνημιαίο κύρτωμα

Έξω πλατύς (Ο2-Ο3-Ο4)

 Έξω χείλος τραχείας γραμμής

 Κνημιαίο κύρτωμα

Μέσος πλατύς (Ο2-Ο3-Ο4)

 Με τους δύο άλλους πλατείς

 Κνημιαίο κύρτωμα

Ραπτικός (Ο2-Ο3-Ο4)

 Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα

 Κνημιαίο κύρτωμα

Ισχνός  (Ο2-Ο3-Ο4)

 Κάτω κλάδο ηβικού

 Κνημιαίο κύρτωμα

Δικέφαλος μηριαίος
(Ο4-5-Ι1-2-3)

Μακρά κεφαλή:

 Ισχιακό κύρτωμα

Βραχεία κεφαλή:

 Τραχεία γραμμή

 Κεφαλή περόνης

Ημιτενοντώδης (Ο5-Ι1-2)

 Ισχιακό κύρτωμα

 Κνημιαίο κύρτωμα

Ημιυμενώδης (Ο5-Ι1-2)

 Ισχιακό κύρτωμα

 Έσω κόνδυλο κνήμης

Γαστροκνήμιος (Ο4-Ο5-Ι1-Ι2)

Έσω κεφαλή:

 Έσω υπερκονδύλιο κύρτωμα

Έξω κεφαλή

 Έξω υπερκονδύλιο κύρτωμα

 Κύρτωμα πτέρνας

Αιμάτωση

 • Ιγνυακή, Πρόσθια κνημιαία, Μηριαία, Έξω περισπώμενη

Νεύρωση

 • Μηριαίο, Κοινό περονιαίο, Κνημιαία, Θυροειδές

Δομές

Χαρακτηριστικά

Υπερεπιγονατιδικός θύλακος

 • Σε κάμψη 30ο: πάχος < 4 χιλ
 Σχήμα επιγονατίδας  
 κατά 
Wiberg

Πλάγια μετατόπιση επιγονατίδας

 • Εγκάρσια απεικόνιση
 • < 5% της επιγονατίδας βρίσκεται έξω από μια γραμμή που είναι κάθετη στη γραμμή που ενώνει τους μηριαίους κονδύλους στο επίπεδο του έξω κονδύλου

Τένοντας τετρακεφάλου

 • 4,5 – 5,7 χιλ (άρρεν), 4,3 – 5,5 χιλ (θήλυ)

Επιγονατιδικός σύνδεσμος

 • Οβελιαία απεικόνιση: Μ: 3,5 - 5,5 εκ, ΠΟ: < 7 χιλ
 • Εγκάρσια απεικόνιση: Πλάτος: 2,5-3 εκ,

Λόγος επιγονατιδικού συνδέσμου

 • Οβελιαία απεικόνιση: 0,8 – 1,2 ( > 1,2 = υψηλή θέση επιγονατίδας)
 • Μήκος επιγονατιδικού συνδέσμου προς ύψος επιγονατίδας

Χόνδρος επιγονατίδας

 • Οβελιαία απεικόνιση: 3 – 4 χιλ (± 1)

Έσω επιγονατιδο-μηριαίος σύνδεσμος

 • Οβελιαία απεικόνιση: Μ: 4,5-6 εκ, ΠΟ: < 5 χιλ
 • Εγκάρσια απεικόνιση: Πλάτος: 1-2 εκ (μηριαίο τμήμα),
 • 2-3 εκ (επιγονατιδικό τμήμα)

Χόνδρος κονδύλων & κνημιαίο πλατό

 • Στεφανιαία απεικόνιση: 2,2 χιλ (± 0,6)

Πρόσθιος χιαστός

 • Μήκος: 38 χιλ, Πλάτος: 11 χιλ

Οπίσθιος χιαστός

 • Μήκος: 38 χιλ, Πλάτος: 18 χιλ

Μηνισκομηριαίος

 • Μήκος: 10 – 20 χιλ

Έσω πλάγιος

 • Μήκος: 12 εκ, Πλάτος: 1-2 εκ, Πάχος: <5 χιλ (εγγύς), 2-3 χιλ (άπω)

Εγκάρσιος Μηνισκοκνημιαίος

 • Μήκος: 10 χιλ