Κινήσεις Άρθρωσης Αγκώνα

 

Κινήσεις Αγκώνα

Κινήσεις

Μύες

Νεύρα

Μοίρες

Κάμψη

  • Βραχιόνιος
  • Δικέφαλος βραχιόνιος
  • Βραχιονοκερκιδικός
  • Στρογγύλος πρηνιστής

Α5-Α6

145ο

Έκταση

  • Τρικέφαλος
  • Αγκωνιαίος

Α7-Α8

 

Πρηνισμός

  • Στρογγύλος πρηνιστής
  • Τετράγωνος πρηνιστής

Α5-Θ1

75ο

Υπτιασμός

  • Δικέφαλος βραχιόνιος
  • Υπτιαστής

Α5-Α7

80ο