Γωνίες Άρθρωσης Αγκώνα

 

 

Γωνίες

Χαρακτηριστικά

Carrying (1)

Μεταξύ τον επιμήκη άξονα του βραχιονίου και της ωλένης:
162° (154-178o)

Ωλένια (2)

Γωνία μεταξύ τον επιμήκη άξονα της άρθρωσης και τον ωλένιο άξονα:
79° (72-99ο )

Βραχιόνια (3)

Γωνία μεταξύ τον επιμήκη άξονα της άρθρωσης και τον βραχιόνιο άξονα:
83° (72-95ο)