Κινήσεις Άκρου Ποδός

 

Κινήσεις Άκρου Ποδός

Αστράγαλος

Μύες

Νεύρα

Μοίρες

Ραχιαία κάμψη

 • Πρόσθιος κνημιαίος
 • Μακρής εκτείνων δακτύλων
 • Μακρής εκτείνων μεγάλου  δακτύλου

Ο4-Ο5

15ο

Πελματιαία κάμψη

 • Μακρής & βραχύς  περονιαίος
 • Μακρής καμπτήρας δακτύλων
 • Οπίσθιος κνημιαίος

Ι1-Ι2

55ο

Άκρου ποδός

 

 

Μοίρες

Αντιστροφή

 

 

20ο

Αναστροφή

 

 

10ο

Υπτιασμός

 • Οπίσθιος κνημιαίος
 • Μακρής καμπτήρας μεγάλου δακτύλου
 • Μακρής καμπτήρας δακτύλων
 • Πρόσθιος κνημιαίος

Ο4

35ο

Πρηνισμός

 • Μακρής & βραχύς περονιαίος
 • Μακρής εκτείνων δακτύλων
 • Τρίτος περονιαίος

Ο5-Ι1

20ο

Μεγάλο δάκτυλο

 

 

Μοίρες

Διαφαλαγγική κάμψη

 

 

60ο

Διαφαλαγγική έκταση

 

 

0ο

Μετακαρπο-φαλαγγική κάμψη

 

 

40ο

Μετακαρπο-φαλαγγική έκταση

 

 

65ο