Διαφορική Διάγνωση Άκρου Ποδός

 

Χαρακτηριστικές Παθήσεις Επώδυνου Αστραγάλου

Ιστορικό

Παθήσεις

Πρόσφατος τραυματισμός

 • Κάκωση έξω συνδέσμου

 • Ρήξη έξω συνδέσμου

 • Κάταγμα

 • Κνημο-περονιαία διάσταση

 • Ρήξη αχίλλειου τένοντα

Παλαιός τραυματισμός

 • Ρήξη έξω συνδέσμου

 • Οστεοαρθρίτιδα δευτεροπαθής

Χωρίς

 • Οστεοχονδρίτιδα Οστεοαρθρίτιδα δευτεροπαθήςαστραγάλου

 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα

 • Οστεοαρθρίτιδα (πρωτοπαθής & δευτεροπαθής)

 • Αστράγαλος ποδοσφαιριστή

 • Τενοντίτιδα αχίλλειου

 • Βλάβη περονιαίου τένοντα

 

 

Χαρακτηριστικές Παθήσεις Επώδυνου Α.Ποδιού ανά Ηλικία

Ηλικία

Πτέρνα

Έσω & Ραχιαία

Μεγάλο δάκτυλο

Πέλμα

Παιδιά

- Νόσος Sever

- Νόσος Kohler

- Στενά υποδήματα

- Είσφρυση όνυχος

- Verruca pedis

Έφηβοι

- Εξόστωση

- Θηλακίτιδα

- Εξόστωση
   σφηνοειδούς

- Πλατυποδία

- Δυσμορφία Valgus

- Μεταταρσο-
   φαλαγγική 
   οστεοαρθρίτιδα

- Παθήσεις όνυχων

- Κάταγμα πορείας

- Πάθηση Freiberg

- Pes cavus

- Verruca pedis

Ενήλικες

Πελματιαία δεσμίτιδα

- Πλατυποδία

- Οστεοαρθρίτιδα

- Ρευματοειδής
   αρθρίτιδα

- Δυσμορφία Valgus

- Μεταταρσο-
   φαλαγγική
   οστεοαρθρίτιδα

- Ουρική αρθρίτιδα

- Παθήσεις όνυχων

- Πρόσθια μεταταρσιαλγία

- Νεύρωμα

- Pes cavus

- Ρευματοειδής αρθρίτιδα

- Ουρική αρθρίτιδα

- Verruca pedis

- Σύνδρομο ταρσιαίου
   σωλήνα