Κακώσεις Άκρας Χειρός

 

Κάκωση     Χαρακτηριστικά

 Gamekeeper’s
 Thump

  • Κάκωση ωλένιου πλάγιου τένοντα του αντίχειρα, με ρήξη του από την κεντρική φάλαγγα (90%)
  • Μηχανισμός: σε τερματοφύλακες (χρόνια κάκωση) ή σε πτώση με έκταση αντίχειρα (σκιέρ-οξεία κάκωση)