Ανατομία Άκρας Χειρός

 

Ανατομία Πηχαιοκαρπικής Άρθρωσης (MRI)

Οστά

Χαρακτηριστικά

Πήχη  (2)

Κερκίδα, Ωλένη

Καρπού (8)

Σκαφοειδές, Μηνοειδές, Πυραμοειδές, Πισοειδές, Μείζων & Ελάσσων πολύγωνο,  Κεφαλωτό, Αγκιστρωτό

Αρθρώσεις

Χαρακτηριστικά

Συνολικά

Κερκιδο-ωλένια (κάτω), Κερκιδο-καρπιαία, Μεσο-καρπιαίες (μεταξύ 1ης και 2ης σειράς οστών καρπού), Ιδίες καρπικές (Άνω & Κάτω, μεταξύ των οστών 1ης  και 2ης σειράς αντίστοιχα), Καρπο-μετακάρπιες

Ωλένη

 • Με κερκίδα, Τρίγωνο χόνδρο
  (Μικρή ωλένη εάν είναι >2 εκ μικρότερη από την κερκίδα, ή Μεγάλη εάν είναι >2 εκ μεγαλύτερη από την κερκίδα)

Κερκίδα

 • Με σκαφοειδές, μηνοειδές, ωλένη

1η καρπιαία σειρά (κεντρική)

Σκαφοειδές

 • Κερκίδα, μηνοειδές, κεφαλωτό, μείζων & ελάσσων πολύγωνο

Μηνοειδές

 • Σκαφοειδές, κερκίδα, πυραμοειδές, Τρίγωνο χόνδρο

Πυραμοειδές

 • Τρίγωνο χόνδρο, μηνοειδές, πισοειδές, αγκιστρωτό

Πισοειδές

 • Πυραμοειδές

2η καρπιαία σειρά (περιφερική)

Μείζων πολύγωνο

 • 1-2Ο μετακάρπιο, σκαφοειδές, ελάσσων πολύγωνο

Ελάσσων πολύγωνο

 • Μείζον πολύγωνο, κεφαλωτό, σκαφοειδές, 2ο μετακάρπιο

Κεφαλωτό

 • Σκαφοειδές, μηνοειδές, αγκιστρωτό, ελάσσων πολύγωνο, 2-3ο μετακάρπιο

Αγκιστρωτό

 • Κεφαλωτό, πυραμοειδές, 4-5ο μετακάρπιο

Σύνδεσμοι

Χαρακτηριστικά

Κερκιδο-ωλένιοι (3)

Μεσόστεος υμένα

 • Έκφυση/Κατάφυση: κερκίδα - ωλένη

Παλαμιαίος & Ραχιαίος Κερκιδο-ωλένιος

 • Έκφυση/Κατάφυση: κερκίδα - ωλένη

Παλαμιαίοι Κερκιδο-καρπιαίοι

(5)

Κερκιδο-πολύγονος

(έξω πλάγιος)

 • Έκφυση: κερκίδα
 • Κατάφυση: μείζων πολύγωνο

Κερκιδο-κεφαλωτός

 • Έκφυση: κάτω άκρο κερκίδας
 • Κατάφυση: παλαμιαία επιφάνεια (κεφαλωτό)

Μακρής κερκιδο-μηνοειδής

 • Έκφυση: κερκίδα
 • Κατάφυση: περνάει το σκαφοειδές στο μηνοειδές και πυραμοειδές

Κερκιδο-σκαφομηνοειδής

 • Έκφυση: κερκιδο-ωλένη
 • Κατάφυση: σκαφοειδές, μηνοειδές

Βραχύς κερκιδο-μηνοειδής

 • Έκφυση: κερκιδο-ωλένη
 • Κατάφυση: μηνοειδές

Ραχιαίοι

Κερκιδο-καρπιαίοι (1)

Ραχιαίος κερκιδο-καρπικός

 • Έκφυση: κάτω άκρο κερκίδας
 • Κατάφυση: μηνοειδές, πυραμοειδές

Ωλενιο-καρπιαίοι (3)

 • Ωλενιο-μηνοειδής
 • Ωλένιο-πυραμοειδής (έσω πλάγιος)
 • Ωλένιο-κεφαλωτός (ωλενο-καρπικός μέρος του τοξοειδούς συνδ.)

Τοξοειδής

Κερκιδο-κεφαλωτός & Ωλενιο-κεφαλωτός

Παλαμιαίοι Μεσοκαρπιαίοι

(6)

 • Σκαφο-πολυγωνοειδής (μείζον & ελάσσων), Σκαφο- κεφαλωτός
 • Πυραμιδο-κεφαλωτός, Πυραμιδο- αγκιστρωτός
 • Πισο-αγκιστρωτός
 • Δελτοειδής (σκαφοκεφαλωτός-πυραμιδοκεφαλωτός-τοξοειδής)

Ραχιαίοι Μεσοκαρπιαίοι

(2)

Ραχιαίος μεσοκαρπιαίος

 • Έκφυση: πυραμοειδές
 • Κατάφυση: σκαφοειδές, μείζων πολύγωνο

Ραχιαίος σκαφο-πυραμοειδής

 • Έκφυση: σκαφοειδές
 • Κατάφυση: πυραμοειδές

Διακαρπιαίοι

(6)

 

1ης σειράς

 • Σκαφο-μηνοειδής
  (πάχος παλαμιαίου τμ. 5 χιλ – ραχιαίου 1 χιλ)
 • Μηνο-πυραμοειδής
  (πάχος παλαμιαίου τμ. 2,3 χιλ – ραχιαίου 1 χιλ)
 • Πυραμο-πισοειδής

2ης σειράς

 • Διαπολυγωνοειδής
  (μεταξύ μείζων & ελάσσων) (πάχος: 2 χιλ)
 • Πολυγωνο-κεφαλωτό (πάχος: 1-2 χιλ)
 • Κεφαλο-αγκιστρωτό (πάχος: 1-2 χιλ)

Καρπο-μετακαρπιαίοι

Παλαμιαίοι

(7)

 • Πισομετακάρπιος (5ο)
 • Καρπομετακάρπιος αντίχειρα
  (πολύγωνο-1ο μετακάρπιο)
 • Καρπομετακάρπιοι
  (αγκιστρωτό 2 προς 4-5ο , κεφαλωτό 2 προς 2-3ο, ελάσσων πολύγωνο 1 προς 2ο)

Ραχιαίοι

(7)

 • Καρπομετακάρπιοι (αγκιστρωτό 2 προς 4-5ο , κεφαλωτό 2 προς 3ο και 1 προς 4ο, ελάσσων πολύγωνο 2 προς 2ο)

Τένοντες

    Μύες (Εγκάρσια Καρπού- κερκίδα → ωλένη)                

Παλαμιαίοι

 

Επιπολής (4):

 • Κερκιδικός καμπτήρας καρπού
 • Επιπολής καμπτήρας δακτύλων
 • Μακρής παλαμιαίος
 • Ωλένιος καμπτήρας καρπού

Εν τω βάθει (2):

 • Μακρής καμπτήρας αντίχειρα
 • Εν τω βάθει καμπτήρας δακτύλων

Ραχιαίοι (9)

 • Κερκιδικό πλάγιο
 • Άνω-Βραχύς εκτείνων αντίχειρα
 • Κάτω-Μακρής απαγωγός αντίχειρα
 • Κερκιδική πλευρά
 • Μακρής κερκιδικός εκτείνων καρπού
 • Βραχύς κερκιδικός καμπτήρας καρπού
 • Ωλένια πλευρά
 • Μακρής εκτείνων αντίχειρα
 • Εκτείνων δακτύλων
 • Εκτείνων δείκτη
 • Εκτείνων μικρού δακτύλου
 • Ωλένιος εκτείνων καρπού

Αιμάτωση

Ωλένια, Κερκιδική, Κοινή μεσόστεη (πρόσθιος & οπίσθιος κλάδος)

Νεύρωση

 • Κερκιδικό (Α5-Θ1): περνά κάτω από τον μακρή απαγωγού αντίχειρα
 • Μέσο (Α5-Θ1): περνά πίσω από τον μακρύ παλαμιαίο (μέση κερκίδας)
 • Ωλένιο (Α8-Θ1): περνά πίσω ωλένιου καμπτήρα καρπού (μέση ωλένης)

Ανατομικοί Χώροι

Χαρακτηριστικά

Καρπιαίος σωλήνας

 • Όρια:Άνω –καρπιαία οστά, Κάτω-έλυτρο καμπτήρων, έσω-πισοειδές, αγκιστρωειδές, Έξω-σκαφοειδές, μείζων πολύγωνο, κεντρικά-κερκίδα, περιφερικά-μετακάρπια
 • Περιέχει: επιπολή & εν τω βάθει καμπτήρα δακτύλων, μακρή καμπτήρα αντίχειρα, μέσο νεύρο
 • Εγκάρσια έκταση (χιλ2): 6,4 – 10,2 (άρρεν), 7 – 11,6 (θήλυ)

Κανάλι του Guyon

 • Όρια: Επιπολής έλυτρο καμπτήρων, πισοειδές, ωλένιος καμπτήρας καρπού, εν τω βάθει έλυτρο καμπτήρων
 • Περιέχει: Ωλένια αρτηρία, φλέβα, νεύρο

Snuffbox

(Ανατομική ταμπακοθήκη)

 • Όρια: κερκίδα, Μακρής εκτείνων αντίχειρα, Μακρής απαγωγός αντίχειρα, Βραχύς εκτείνων αντίχειρα
 • Βάση: κερκιδική στυλοειδής απόφυση, σκαφοειδές, μείζων πολύγονο, 1η καρπομετακάρπια
 • Περιέχει: Κεφαλική φλέβα, κερκιδικό νεύρο & αρτηρία

Μεσοσυνδεσμική αύλακα

 • Μεταξύ κερκιδο-σκαφο-κεφαλωτού και μακρή κερκιδο-μηνοειδές

Χώρος του Poirier

 • Αδύναμη περιοχή παλαμιαίας κάψας (εξάρθρημα μηνοειδούς)

Περιοχή κερκιδο-σκαφο-κεφαλωτού συνδέσμου

 • Χώρος μεταξύ παλαμιαίου σκαφοειδές & κερκιδο-σκαφο-κεφαλωτού

Διαμερίσματα

Χαρακτηριστικά

Κερκιδοωλένιο

 • Κερκίδα-ωλένη

Κερκιδοκαρπιαίο

 • Κερκίδα-σκαφοειδές-μηνοειδές-πυραμοειδές

Πυραμο-πισοειδές

 • Πυραμοειδές-πισοειδές

Μεσοκαρπιαίο

 • Μεταξύ 1ης  και 2ης σειράς

Καρπομετακάρπιο

 • 2η σειρά με 2-5ο μετακάρπιο

1Ο καρπομετακάρπιο

 • Μείζων πολύγωνο – 1ο μετακάρπιο

Έλυτρα

Χαρακτηριστικά

Καμπτήρων  (3)

 • Κοινό καμπτήρων
 • Μακριού καμπτήρα αντίχειρα
 • Κερκιδικού καμπτήρα καρπού

Εκτεινόντων (6)

 

Σχισμές

Χαρακτηριστικά

Προστυλοειδής σχισμή

 • Στην άκρη του παλαμιαίου & ραχιαίου κερκιδο-ωλένιου

Ραχιαία εγκάρσια σχισμή

 • Ραχιαία κεφαλωτού & αγκιστρωτού

Ωλένια σχισμή

 • Έσω του πυραμιδές & αγκιστρωτού

Κερκιδική σχισμή

 • Έξω του σκαφοπολυγώνιου συνδέσμου

Δομές

Χαρακτηριστικά

Ωλένιο τρίγωνο

 • TFC (triangular fibrocartilage complex)
 • Στεφανιαία τομή: 1,6 εκ. (±0,5)
 • 1-3 φορές παχύτερος από τον κερκιδικό
 • Αιματώνεται, ενώ ο κερκιδικός όχι

Άπω κερκιδο-ωλένιος χώρος

 • Στεφανιαία απεικόνιση: 3 χιλ

Χώροι αρθρώσεων

 • Στεφανιαία απεικόνιση: 2 χιλ

Άπω κερκιδο-ωλένιο μήκος

 • Στεφανιαία απεικόνιση: 1-5 χιλ
 • > 5 = ωλένια βράχυνση, < 1 χιλ = ωλένια επιμήκυνση

 

Αρθρώσεις Δακτύλων (MRI)

Οστά

Χαρακτηριστικά

Φάλαγγες

 • 2 αντίχειρα, 3 στα υπόλοιπα δάκτυλα (κεντρική, μέση, ονυχοφόρος)

Σησαμοειδή

 • Μέχρι 2 μπορεί να υπάρχουν σε κάθε μετακαρπο-φαλαγγική άρθρωση, και 1 σε κάθε άπω διαφαλαγγική άρθρωση

Σύνδεσμοι

Χαρακτηριστικά

Γλήνιοι

 • Στο παλαμιαίο τμήμα των αρθρώσεων

Πλάγιοι

 • Κερκιδικοί – Ωλένιοι (ανάλογα τη πλευρά τους)

Κινήσεις

 • Κάμψη / Έκταση  (Α7-8)
 • Απαγωγή/ Προσαγωγή (Θ1)

Αιμάτωση

Ωλένια, Κερκιδική

Νεύρωση

Χαρακτηριστικά

Κερκιδικό (Α5-Θ1)

 • Δεν απεικονίζεται (συνήθως)
 • Κινητική μοίρα: χωρίς
 • Αισθητική μοίρα: Ραχιαία επιφάνεια 1-3ου και ½ 4ου δακτύλου

Μέσο (Α5-Θ1)

 • Κινητική μοίρα: Θέναρ (αντιθετικός αντίχειρα, βραχύς απαγωγός αντίχειρα, βραχύς καμπτήρας αντίχειρα), 1-2ο ελμινθοειδείς
 • Αισθητική μοίρα:
  Παλαμιαία: κερκιδικό ½ παλάμης, 1-3ο και ½ 4ου  δακτύλου
  Ραχιαία: άπω 1-3ο και ½ 4ου δακτύλου

Ωλένιο (Α8-Θ1)

 • Κινητική μοίρα: Υποθέναρ (αντιθετικός μικρού δακτύλου, απαγωγός μικρού δακτύλου, καμπτήρας μικρού δακτύλου), Μεσόστεοι, 3-4ος ελμινθοειδείς, προσαγωγός αντίχειρα
 • Αισθητική μοίρα: ½ 4ου και 5ου δακτύλου

Δομές

Χαρακτηριστικά

Κάκωση γληνιαίων συνδέσμων

 • Απόσταση μεταξύ φλοιού 3ης και 4ης κεντρικής φάλαγγας με την εν τω βάθει επιφάνεια του καμπτήρα των δακτύλων < 1 χιλ (0,8 ±0,2) σε έκταση και κάμψη. Σε ισχυρή κάμψη 3 χιλ (±0,9) και σε ρήξη των γληνιαίων συνδέσμων > 5 χιλ. (σε ρήξη συνυπάρχει πάχυνση της κάψας, συλλογή υγρού, κύστες)