Φυσιολογικές Τιμές Αγγείων Κοιλίας

 

Αρτηρία

Ταχύτητα (εκ./δευτ.)

Συστολική -Διαστολική

RI

Διάμετρος

(Χιλ.)

Μήκος (εκ.)

 Κοιλιακή αορτή

60 – 110

 

0,8 – 1

15–25 (<30)

 

 Κοιλιακή

98 – 150

 

0,6

6 – 10

 

 Άνω μεσεντέριος

97 – 150

 

0,6 - 0,8

5 – 8

 

 Άνω μεσεντέριος φλέβα

10 – 20

 

 

< 10

 

 Κάτω μεσεντέριος

68 – 130

0,89 ±0,06

 

1 – 5

 

 Σπληνική

70 – 110

 

 

4 – 8

 

 Σπληνική φλέβα

9 – 18

 

 

<  10

 

 Ηπατική

70 – 120

 

0,6 - 0,8

4 – 10

 

 Πυλαία φλέβα

10 – 20

 

 

8 – 13

 

 Ηπατικές φλέβες

16 – 40

 

 

5

 

 Κάτω κοίλη

44 – 118

 

 

5 – 29

(< 31,3)

 

 Στεφανιαία φλέβα  (στομάχου)

 

 

 

< 5

 

 Παραομφαλική φλέβα

5

 

 

< 3

 

 Νεφρικές

60 - 140(<180)

 

< 0,7

4 – 10

 

 Ενδονεφρικές

30

 

< 0,7

 

 

 Νεφρικές φλέβες

18 – 33

 

 

4 – 9

 

 Κοινή λαγόνια

69 - 111

 

 

8 - 16

3 - 6

 Πεική (μη στύση)

5 – 20

-

1

 

 

 Πεική (στύση)

> 40

>10

< 0,7

 

 

 Μητριαία

 

 

 

0,5 - 1

 

 

Φυσιολογικό μέγεθος Πυλαίας Φλέβας σε US

Ηλικία

Εγκάρσια Διάμετρος

< 10     ετών

8,5 ± 2,7  χιλ.

10 – 20 ετών

10  ±  2,0 χιλ.