Κριτήρια Αξιολόγησης Λαγόνιων Αγγείων

 

%

Ευρήματα

1 – 19

 • Μείωση διαμέτρου

 • Τριφασικό φάσμα με μικρή διεύρυνση

 • PSV αύξηση < 30% σε σύγκριση με φυσιολογικό διπλανό τμήμα

 • Κεντρικότερο και περιφερικότερο τμήμα φυσιολογικά

20 – 49

 • Μείωση διαμέτρου

 • Τριφασικό φάσμα, με απώλεια αντίστροφης ροής

 • PSV αύξηση 30-100% σε σύγκριση με φυσιολογικό διπλανό τμήμα

 • Κεντρικότερο και περιφερικότερο τμήμα φυσιολογικά

50 – 99

 • Μείωση διαμέτρου

 • Μονοφασικό φάσμα, με απώλεια αντίστροφης ροής

 • Θετική ροή, με διεύρυνση φάσματος

 • PSV αύξηση > 100% σε σύγκριση με φυσιολογικό διπλανό τμήμα

 • Περιφερικότερο τμήμα μονοφασικό με μειωμένη συστολική ταχύτητα

100

 • Χωρίς ροή

 • Προαποφρακτικός γδούπος

 • Περιφερικότερο τμήμα μονοφασικό με μειωμένη συστολική ροή

 

 

Παθολογία Αορτής - Λαγονίων

Βλάβη

Χαρακτηριστικά

Αθηρωμάτωση

 • Στένωση, απόφραξη

Τραύμα

 • Διαχωρισμό, Αιμάτωμα, επέμβαση

Λοιμώξεις

 

Αρτηρίτιδες

 • Takayashu, Behcet, Kawasaki…

Νόσοι ελαστικού ιστού

 • Marfan, Elhers-Danlos…

Διαχωρισμός

 • Διάταση ψευδούς αυλού

Ανεύρυσμα