Κριτήρια Αξιολόγησης Κοιλιακής Αορτής

 

 Διάμετρος

 • 15 -25 χιλ
 • 22 χιλ. Άνω τμήμα – Πάνω από τις νεφρικές
 • 18 χιλ. Μεσαίο τμήμα – Κάτω από τις νεφρικές
 • 15 χιλ. Κάτω τμήμα – Πάνω από το διχασμό
 • Διχασμός στο επίπεδο του Ο4 – Ο5

 Φάσμα

 Υπερνεφρικά :

 • ευρύ και στενό με δίκροτη εντομή συστολικό pic,
 • ακολουθείται από βαθειά πρωτοδιαστολική εντομή,
 • μέσω και τελοδιαστολική ροή παραμένει θετική
 • RI ~0,8

 Υπονεφρικά:

 • συστολικό pic με παρόμοια εμφάνιση
 • πρωτοδιαστολικό αντανακλαστικό
 • ελαφρά θετικό έπαρμα στη μεσοδιαστολή
 • μηδενική ροή στη τελοδιαστολή
 • RI ~1
 • Τριφασικό φάσμα όπως των κάτω άκρων

 Μέγιστη Ροή

 • 60-110 εκ/δευτ

 Ανεύρυσμα

 • Απώλεια παραλληλισμού των παρυφών
 • Ανεύρυσμα > 50% της φυσιολογικής διαμέτρου του αγγείου
 • Εκτασία < 50% της φυσιολογικής διαμέτρου του αγγείου
 • 95% υπονεφρικά
 • Ελέγχεται η συμμετοχή νεφρικών, κοιλιακών ή λαγονίων
 • Αν το ανώτερο τμήμα του απέχει 15 χιλ από την Άνω μεσεντέριο, είναι απίθανη η προσβολή των νεφρικών
 • Κυρίως ατρακτοειδούς και λιγότερο σακκοειδούς τύπου
 • > 6 εκ αυξημένος κίνδυνος ρήξης
 • Αύξηση > 10 χιλ/έτος είναι επιβαρυντική
 • Ένδειξη χειρουργείου >5εκ και αύξηση >0,5εκ/έτος
 • Έλεγχος για αθηρωματικές αλλοιώσεις
 • Φάσμα: στροβιλισμοί εντός του ανευρύσματος, διφασική ροή
 • ελέγχεται στον αληθή και ψευδή αυλό

  Επιπλοκές:

 • Θρόμβος και Ρήξη
 • Οπισθοπεριτοναική πλάκα σε φλεγμονώδη ανευρύσματα
 • Διάσχιση (περιαορτική υποηχογενής ταινία και κατ’επέκταση λύση της συνέχειας στο αορτικό τοίχωμα)
 • Διάχυση στην κάτω κοίλη φλέβα από αορτοφλεβικό συρίγγιο (↓RI πριν το συρίγγιο)
 • Αορτοεντερικό συρίγγιο
 • Συμπίεση της κάτω κοίλης φλέβας

   Χρόνος παρακολούθησης ανάλογα το μέγεθος:

 1. 2,5 – 2,9 εκ κάθε 5 χρόνια
 2. 3,0 – 3,4 εκ κάθε 3 χρόνια
 3. 3,5 – 3,9 εκ κάθε 2 χρόνια
 1. 4,0 – 4,4 εκ κάθε 1 χρόνο
 2. 4,5 – 4,9 εκ κάθε 6 μήνες
 3. 5,0 – 5,5 εκ κάθε 3 – 6 μήνες

 

 

Παθολογία Αορτής - Λαγονίων

Βλάβη

Χαρακτηριστικά

Αθηρωμάτωση

 • Στένωση, απόφραξη

Τραύμα

 • Διαχωρισμό, Αιμάτωμα, επέμβαση

Λοιμώξεις

 

Αρτηρίτιδες

 • Takayashu, Behcet, Kawasaki…

Νόσοι ελαστικού ιστού

 • Marfan, Elhers-Danlos…

Διαχωρισμός

 • Διάταση ψευδούς αυλού

Ανεύρυσμα