Μετρήσεις Συστήματος Χοληφόρων

 

Χοληδόχος Κύστη (Φυσιολογικές Διαστάσεις)

Ηλικία

(έτη)

Πλάτος (εκ)

(1/3 μήκους)

ΟΠ Διάμετρος (εκ)

Μήκος (εκ)

Πάχος Τοιχώματος (χιλ)

0-1

0.9 (0.5-1.2)

0.9 (0.7-1.4)

2.5 (1.3-3.4)

1.7 (1.0-3.0)

2-5

1.7 (1.4-2.3)

1.8 (1.0-3.9)

4.2 (2.9-5.2)

2.0 (None)

6-8

1.8 (1.0-2.4)

2.0 (1.2-3.0)

5.6 (4.4-7.4)

2.2 (2.0-3.0)

9-11

1.9 (1.2-3.2)

2.0 (1.0-3.6)

5.5 (3.4-6.5)

2.0 (1.0-3.0)

12-16

2.0 (1.3-2.8)

2.1 (1.6-3.0)

6.1 (3.8-8.0)

2.0 (1.0-3.0)

Ενήλικα

< 4 *

 

10 (7-12)*

1 – 3*

  *Μήκος > 8-10 εκ και  Πλάτος > 4 εκ. ύποπτο για ύδρωπα,
    Πάχος τοιχώματος >3,5 χιλ ύποπτο πάθησης

 

 

Κυστικός Πόρος (ERCP)

Κατάσταση

Διάμετρος* (εύρος)

Μήκος

Φυσιολογικά

max 2.63 ± 0.67 χιλ

min 1.83 ± 0.53 χιλ

~ 3 - 4 εκ.

Λίθος στη χοληδόχο κύστη

max 4.59 ± 1.13 χιλ

min 3.10 ± 0.62 χιλ

Λίθος στο κοινό χοληδόχο πόρο (με ή χωρίς στη χοληδόχο κύστη)

max 7.72 ± 2.29 χιλ

min 5.00 ± 0.99 χιλ

* Η ελάχιστη και μέγιστη διάμετρος κατά τη διάρκεια της χοληδοχολιθίασης  δείχνουν την εξελικτική αύξηση της διαμέτρου σε κάθε στάδιο της πάθησης. Η διάταση του πόρου μπορεί να διευκολύνει τη συγκέντρωση των λίθων μετά τη λιθοτριψία, την εισαγωγή των οργάνων κατά τη διάρκεια της ERCP και τη λαπαροσκοπική χοληδοχοκυστεκτομή

 

 

Ενδοηπατικοί Πόροι (αριστερός-δεξιός)

Ηλικία (έτη)

Διάμετρος (εύρος)

Ενήλικα

< 2 χιλ  ή < 40% του συνοδού τμήματος της πυλαίας φλέβας

Ορατοί είναι ο αριστερός και δεξιός ηπατικός πόρος, ενώ η απεικόνιση ανώτερου τμήματος των ενδοηπατικών χοληφόρων σημαίνει διάταση.

 

 

Εξωηπατικοί Πόροι

Ηλικία (έτη)

Διάμετρος (εύρος) (χιλ)

Ενήλικες

  • Στην ηπατική πύλη: 2,5  ±1,1   (1 – 7)
  • Μεγαλύτερη διάμετρος: 2,8   ±1,2  (1 – 7)

 

 

Κοινός Ηπατικός Πόρος

Ηλικία (έτη)

Διάμετρος (εύρος)

Μήκος*

0-1

1.3 χιλ     (1.0 - 2.0)

 ~ 3 εκ.

2-5

1.7 χιλ     (1.0 - 3.0)

6-8

2.0 χιλ

9-11

1.8  χιλ   (1.0 - 3.0)

12-16

2.2 χιλ   (1.0 - 4.0)

Ενήλικας

< 4 χιλ

Ενήλικας μετά χοληδοχοκυστεκτομή

4 - 10 χιλ

 

  • * Το μήκος εξαρτάται από τυχόν ανατομική παραλλαγή της συμβολής του αριστερού και δεξιού ηπατικού πόρου και του κυστικού πόρου.

  • Ευθεία πορεία του πόρου

  • Η διάμετρος είναι η περίπου η μισή της αντίστοιχης πυλαίας φλέβας

 

 

 Κοινός Χοληδόχος Πόρος

Κατάσταση

Διάμετρος (εύρος)

Μήκος*

Νεογνά – παιδιά < 1 έτους

< 1,6 χιλ.

 

Παιδιά & νεαροί ενήλικες

2,5 – 3 χιλ.

 

Ενήλικες

< 6 - 7 χιλ (≤ 8)

5 – 15 εκ.

Ηλικιωμένοι

(λόγω ↓ελαστικότητας-χαλάρωσης)

≤ 10 χιλ.

 

Μετά από χοληδοχοκυστεκτομή

≤ 10 χιλ.

Μη ή με ίκτερο από χοληδόχολιθίαση

> 7 χιλ

Απόφραξη (λίθος, όγκος)

> 11 χιλ

*  Το μήκος εξαρτάται από την ανατομική παραλλαγή της συμβολής του κοινού ηπατικού και του κυστικού πόρου

  • Σε διάταση του πόρου αξιολογείται το περιφερικό τμήμα του όπου:

    • Σχήμα κώνου σημαίνει στένωση (κυκλοτερή ή πίεση από όγκο)

    • Απότομη εγκάρσια διακοπή της συνέχειας σημαίνει απόφραξη (λίθος)