Τοίχωμα Χοληδόχου Κύστεως

 

Αίτια Πάχυνσης Τοιχώματος Χοληδόχου Κύστης

Εστιακή

Διάχυτη

Εσωτερικά αίτια

Εξωτερικά αίτια

 Αδενομυομάτωση

 Σύσπαση της κύστης

 Χρόνια ηπατοπάθεια

 Ca χοληδόχου κύστης

 Οξεία χολοκυστίτιδα

 Συμφορητική καρδιακή 
 ανεπάρκεια

 Ξανθοκοκκιοματώδης
 χολοκυστίτιδα

 Χρόνια χολοκυστίτιδα

 Οξεία και Χρόνια παγκρεατίτιδα

 Τμηματική χρόνια
 χολοκυστίτιδα

 Οξεία αλιθιασική χολοκυστίτιδα

 Μυέλωμα

 Προσκολλημένος λίθος ή λάσπη

 Αδενομυομάτωση

 Οξεία πυελονεφρίτιδα

 Πολύποδας

 Ca χοληδόχου κύστης

 Κύηση

 Μετάσταση

 

 Παρεντερική διατροφή

 

 

 Οξεία λοίμωξη *

* Dengue αιμορραγικός πυρετός, Σύνδρομα μονοπυρήνωσης, Τυφοειδής πυρετός, Αιμορραγικός
 πυρετός με νεφρικό σύνδρομο, Οξεία ιογενής ηπατίτιδα, Σχιστόσωμα Mansoni λοίμωξη,
 AIDS-χολαγγειοπάθεια από Κυτταρομεγαλοιό και Κρυπτοσπορίδιο.