Κύστεις

 

Κατάταξη Κύστεων  Χοληφόρου Δένδρου κατά Todani

Τύπος

Χαρακτηριστικά

Θεραπεία

I

 Ανευρυσματική διάταση κοινού χοληδόχου
 πόρου (75-95%)

 Ολική χειρουργική αφαίρεση, με
 παροχέτευση χοληφόρων (συνήθως
 Roux-en-Y)

II

 Διπλασιασμός εξωηπατικού χοληφόρου

 Συνήθως πλήρης αφαίρεση της κύστης

III

 Χοληδοχοκήλη

 Χοληδοχοκήλη <3 εκ ενδοσκοπική
 προσπέλαση και σφικτηροτομή, ενώ >3 εκ
 χειρουργική αφαίρεση με

 διαδωδεκαδακτυλική προσπέλαση

IVa

 Πολλαπλές κύστεις ενδο- και εξωηπατικών
 χοληφόρων

 Πλήρης χειρουργική αφαίρεση εξωηπατικών
 χοληφόρων, ενώ η ενδοηπατική νόσος
 χωρίς θεραπεία

IVb

 Πολλαπλές κύστεις εξωηπατικών
 χοληφόρων

V

 Κυστική διάταση ενδοηπατικών χοληφόρων

 Λοβεκτομή αν περιορίζεται σε λοβό, αλλιώς
 μεταμόσχευση σε ηπατική ανεπάρκεια