Μετρήσεις Σπληνός

 

Διαστάσεις Σπληνός

Ηλικία

Ανώτατο Μήκος

Πλάτος

ΟΠ

Όγκος

0 – 3     μηνών

< 6              εκ.

2 εκ.

 

 

3 – 6     μηνών

< 6,5           εκ.

2,5 εκ.

 

 

6 – 12   μηνών

< 7              εκ.

3 εκ.

 

 

1 – 2     ετών

< 8              εκ.

3,5 εκ.

 

 

2 – 4     ετών

< 9              εκ.

4 εκ.

 

 

4 – 6     ετών

< 9,5           εκ.

4,5 εκ.

 

 

6 – 8     ετών

< 10            εκ.

5 εκ.

 

 

8 – 10   ετών

< 11            εκ.

5,5 εκ.

 

 

10 – 12 ετών

< 11,5         εκ.

6 εκ.

 

 

12 – 15 ετών

< 12            εκ.

7 εκ.

 

 

15 – 20 ετών (θήλυ)

< 12            εκ.

8 εκ.

5 εκ.

150 εκ3

(100-250)*

15 – 20 ετών (άρρεν)

< 13            εκ.

Ενήλικες

11 – 15        εκ.

7 – 10

(< 13,03) εκ

4 – 6

(< 6,73)

εκ

160–440 εκ3

 • * Σπληνομεγαλία: > 470 εκ3  US = Λήψη σε στεφανιαία επιμήκη διάμετρο

 • Όγκος = 0,524 Χ Μήκος Χ Πλάτος [(ML + CCL)/2]
  (ML = ανώτατο μήκος, CCL = κεφαλουριαία διάμετρος)

 • Σπληνικός δείκτης (splenic index - SI):
  SI = Μήκος Χ Πλάτος (οι βαθμοί εκφράζουν ήπια, μέτρια, μεγάλη σπληνομεγαλία και > 150 εκεκφράζει  μαζική  σπληνομεγαλία)

 • Βαθμός 0: 0 – 30 εκ2

 • Βαθμός I: 31 – 60 εκ2

 • Βαθμός II: 61 – 90 εκ2

 • Βαθμός III: 91 – 120 εκ2

 • Βαθμός IV: > 120 εκ2

 

 • Επιμήκης διάμετρος (ανώτατο μήκος)

 • Εγκάρσια διάμετρος (πλάτος)