Μεταμόσχευση Παγκρέατος

 

Μεταμόσχευση Παγκρέατος

 Η μεταμοσχεύεται ολόκληρος ο αδένας, με πυελική τοποθέτηση, φλεβική αναστόμωση της πυλαίας
 (δότη) με τη κοινή ή έξω λαγόνια φλέβα και αρτηριακή αναστόμωση της αορτής (δότη - περιέχει
 την κοιλιακή και άνω μεσεντέρια αρτηρία) με τη κοινή λαγόνια αρτηρία. Τμήμα του
 δωδεκαδάκτυλου (δότη) αναστομώνεται με την κύστη.

Φυσιολογικά

  • Ομοιόμορφη ηχογένεια (όμοια μυός)
  • Μέγεθος ΟΠ διαμέτρου: κεφαλή 3εκ, σώμα 2,5 εκ, ουρά 2,5 εκ
  • RI ≤ 0,7 (μετριέται στην αρτηρία του δότη)
  • Βατότητα των αγγειακών αναστομώσεων
  • Η εξωκρινής έκκριση του παγκρέατος γίνεται στην κύστη

Οξεία απόρριψη

  • Διόγκωση αδένα
  • Εστιακές περιοχές ή διάχυτη μείωση ηχογένειας
  • RI > 0,7 (μετριέται στην αρτηρία του δότη)