Μετρήσεις Παγκρέατος

 

Διαστάσεις Παγκρέατος

Ηλικία

Κεφαλή (1) (χιλ)

Σώμα (2) (χιλ)

Ουρά (3) (χιλ)

(US) Μέγιστη προσθιο-οπίσθια διαμέτρος σε εγκάρσια τομή

< 1 μηνός

10 (± 0,4)

6 (± 2)

10 (± 4)

1 μηνός – 1 έτους

15 (± 0,5)

8 (± 3)

12 (± 4)

1 –   5 ετών

17 (± 0,3)

10 (± 2)

18 (± 4)

5 – 10 ετών

16 (± 0,4)

10 (± 3)

18 (± 4)

10 – 19 ετών

20 (± 0,5)

11 (± 3)

20 (± 4)

Ενήλικες (CT)

 < 35

< 3

< 3

20 - 30

25 – 32

17 –  21

16 – 20

31 – 30

23 – 29

16 – 20

15 – 18

41 – 50

22 – 29

16 – 19

14 – 17

51 – 60

21 – 27

14 – 18

14 – 17

61 – 70

20 – 26

14 – 18

13 – 16

71 – 80

17 – 25

12 – 17

11 – 15

(CT) Κεφαλο-ουριαία διάμετρος σε οβελιαία τομή

 

2 – 6 εκ.

2 – 4 εκ.

Μέγιστη επιμήκης διάμετρος σε αυτοψία  ~ 12 – 15 εκ.

  • Νεαρούς ενήλικές = αντιστοιχούν οι μεγαλύτερες διαστάσεις του παγκρέατος
  • Ηλικίες >70 = χαρακτηρίζεται από ατροφία, λιπώδη διήθηση, αυξημένη ηχογένεια σε US

 

 

Παγκρεατικός Πόρος (Wirsung)

Ηλικία

Κεφαλή

Σώμα - Ουρά

Παιδιά

< 2 χιλ. σε διάμετρο

 

 > Ενήλικες

< 3 χιλ. σε διάμετρο

1,6 – 2,1 χιλ

  • Σε χρόνια παγκρεατίτιδα ο πόρος συνήθως παραμένει < 4 χιλ (+ διέγερση με  σεκρετίνη).
    Σε αυτό παίζει ρόλο η χρόνια παγκρεατική ίνωση πέριξ του πόρου.
  • Η διάμετρος του πόρου επηρεάζεται από την αναπνοή ~ 1 χιλ, προσοχή σε λάθος αξιολόγηση. Συνεκτίμηση πολλαπλών μετρήσεων