Μετρήσεις Επινεφριδίων

 

Φυσιολογικό Μέγεθος Επινεφριδίων

Ηλικία

Μήκος (χιλ.)

ΠΟ (χιλ.)

Πλάτος (χιλ.)

Έσω σκέλος Πλάτος (εκ)

Έξω σκέλος Πλάτος (εκ)

Πρόωρο 25-30 εβδ.

12

 

 

 

 

Πρόωρο 31-35 εβδ.

14

 

 

 

 

Νεογνό (1η μέρα)

17,3 ±1,8

9,6 ±2,1

17,9 ±2,7

 

 

Νεογνό (3η μέρα)

12,8 ±3,2

7,5 ±2,2

14,8 ±3,3

 

 

Νεογνό (5η μέρα)

11,4 ±2,7

6,9 ±1,6

13,7 ±2,1

 

 

Νεογνό (11η μέρα)

8,9 ±2,0

5,9 ±1,4

11,8 ±2,5

 

 

Νεογνό (21η μέρα)

8,2 ±1,2

5,6 ±0,5

10,8 ±1,9

 

 

Νεογνό (42η μέρα)

7,7 ±0,9

5,7 ±1

9,5 ±1,5

 

 

Ενήλικας

4 – 6 εκ

0,2 – 0,8

(< 1) εκ

2 - 3,5 εκ

 Δε: 0,2-0,36

 Αρ:0,24-0,42

 Δε: 0,26-0,34

 Αρ: 0,2-0,4