Διαφορική Διάγνωση

 

  Όγκοι

Καλοήθεις

Αδένωμα

 • 9% του πληθυσμού

 • Εντόπιση: φλοιώδη μοίρα

 • Εικόνα:

  • Μη λειτουργικά: ασυμπτωματικά

  • Λειτουργικά(ανάλογα την ορμόνη που εκκρίνουν):

   • Υπέρταση και υποκαλιαιμία (σύνδρομο Cohn, Πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό) (< 2 εκ)

   • Παχυσαρκία, σεληνοειδές προσωπείο, ραβδώσεις κοιλιακού δέρματος (σύνδρομο Cushing) (2-5 εκ)

 • Απεικόνιση:

  • CT:

   • υπόπυκνη βλάβη <10HU

   • ομοιογενής εμπλουτισμός με γρήγορο απεμπλουτισμό >50% στα 10΄

  • MRI:

   • Τ1 εκτό φάσης: πτώση του σήματος (ενδοκυττάριο λίπος)

Μυελολίπωμα

 • 0.2-0.4 των τυχαίων ευρημάτων

 • Περιέχει λιπώδη ιστό

 • 20% επασβεστώσεις

Κύστη

 • Απλή κύστη 55%

 • Ψευδοκύστη 40%

 • Εχινοκοκκική 7%

 • Πυκνότητες ύδατος

 • 50-60% δακτυλιοειδείς επασβεστώσεις

Φαιο-χρωμοκύττωμα

 • 0.1-0.5% σε ασθενείς με υπέρταση

 • Εκκρίνει κατεχολαμίνες: υπέρταση, αίσθημα κεφαλαλγίας και παλμών

 • Εντόπιση:

  • 90% μυελώδη μοίρα

  • Όγκος 10%: 10% αμφοτερόπλευρα, 10% εκτός επινεφριδίων, 10% σε παιδιά, 10% κακοήθη συμπεριφορά

  • Εικόνα:

  • Στρόγγυλη ή ωοειδής μάζα με κάψα

 • Απεικόνιση:

  • CT:

   • Ομοιογενής (μικρός)

   • Ανομοιογενής, μικτός (μεγάλος)

   • ± αποτιτανώσεις

   • Έντονο εμπλουτισμό

  • MRI:

   • Τ2 έντονο υψηλό σήμα

   • Εμπλουτισμός με εικόνα αλατοπίπερου

  • Σπινθηρογράφημα:

   • Ι-131 MIBG (ψευδώς αρνητική 10%)

   • DOPA (3.4 Διυδρόξυφαινυλαλανίνη) (100% ευαισθησία, 90% ειδικότητα)

 • Πρόγνωση:

  • <50% 5/ετή επιβίωση

Κακοήθεις

Νευροβλάστωμα

 • <4 ετών 2ος ενδοκοιλιακός όγκος μετά το νεφροβλάστωμα

 • Πιθανή έκκριση κατεχολαμινών (VMA)

 • Εντόπιση:

  • 50% επινεφρίδια (μυελώδη μοίρα)

  • 25% συμπαθητικά γάγγλια

  • 10% οπίσθιο μεσοθωράκιο

 • Απεικόνιση:

  • Ομοιο- ή ανομοιογενής μάζα

  • Περιοχές κυστικής εκφύλισης, νεκρώσεις, αιμορραγίας

  • 80% επασβεστώσεις

  • Ανομοιογενής εμπλουτισμός

  • Διήθηση παρακείμενων οργάνων

  • Μεταστάσεις: 50% ήπαρ, οστά

  • Σπινθηρογράφημα:

   • MIBG (ανάλογο νοραδρεναλίνης)

   • Octreotide 90% θετικό

Καρκίνωμα

 • < 5 έτη

 • Μορφές:

  • Μη λειτουργικοί

  • Λειτουργικοί (50% Cushing, Cohn, θηλεοποίηση ή αρρενοποίηση)

 • Εντόπιση: φλοιώδης μοίρα, 10% άμφω, 20% μεταστάσεις

 • Εικόνα:

  • Συμπαγής μάζα 6-20εκ

  • Περιοχές νέκρωσης και αιμορραγίας

  • 30% επασβεστώσεις

  • Πέριξ διήθηση

  • Μεταστάσεις: λεμφαδένες, ήπαρ, πνεύμονες

 • Επιβίωση: 18 μήνες

Μετάσταση

 • Από: πνεύμονα, μαστό, παχύ έντερο, πάγκρεας

 • Εικόνα:

  • Ομοιογενείς (μικρές)

  • Ανομοιογενείς με νεκρώσεις (μεγάλες)

  • Βραδύς απεμπλουτισμός στα 10΄<50%