Φλεγμονή Περιτοναίου & Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

 Περιτονίτιδα

 Πυώδης

 • Ρήξη αποστήματος

 • Ρήξη κοίλου σπλάχνου

 • Απεικόνιση:

 • Πάχυνση περιτοναίου, μεσεντερίου και σκιαγραφική ενίσχυση τους

 Φυματιώδης

 •  Απεικόνιση σε CT:

 • Αυξημένη πυκνότητα του ασκίτη (20-45 HU)

 • Πάχυνση περιτοναίου

 • Λεμφαδένες με υπόπυκνο κέντρο

 Χρόνια

 
 Φλεγμονώδης  
 ψευδοόγκος

 • Μάζα   μαλακών μορίων με ομοιογενή σύσταση

 • Υποστρέφει με κορτικοστεροειδή  

 Ινολιπώδης    
 μεσεντερίτιδα

 • Πάχυνση μεσεντερίου με παρουσία όζων

 • Αύξηση πυκνότητας μεσεντέριου λίπους

 • Ίνωση με γραμμοειδείς προσεκβολές

 • Βραδία σκιαγραφική ενίσχυση