Συλλογές Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

 Διιδρωματική

 • Πυλαία υπέρταση

 • Κίρρωση

 • Καρδιακή ανεπάρκεια

 • Νεφρωσικό σύνδρομο

 • Φλεβοθρόμβωση (κάτω κοίλης, πυλαίας, ηπατικές φλέβες)

 • Μικρές συλλογές συγκεντρώνονται στον δουγλάσσειο ή ηπατονεφρικό χώρο.

 • Μεγαλύτερες συλλογές γεμίζουν την περιτοναϊκή κοιλότητα

 Εξιδρωματική

 • Φλεγμονή

 • Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση

 Πυώδης

 • Φλεγμονές ενδοκοιλιακών οργάνων

 • Διάτρηση κοίλου σπλάχνου

 • Χειρουργική επέμβαση

 

 • Συνήθως εγκυστώνεται κοντά στο σημείο που δημιουργήθηκε

 • Απόστημα δημιουργείται σε περιχαράκωση της φλεγμονής

 Αιμορραγική

 • Τραύμα

 • Αιμορραγική διάθεση

 • Ρήξη όγκου

 • Συνήθως εγκυστώνεται κοντά στο σημείο που δημιουργήθηκε

 Χολής

 • Χολοπεριτόναιο από ρήξη χοληφόρου δένδρου

 • Συνήθως εγκυστώνεται στον ηπατονεφρικό ή γαστροηπατικό χώρο

 Ούρων

 • Επέκταση οπισθοπεριτοναϊκού ουρινώματος

 • Συνήθως εγκυστώνεται στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο

 Παγκρεατική

 • Οξεία παγκρεατίτιδα

 • Συνήθως συγκεντρώνετ αι στον πρόσθιο παρανεφρικό χώρο και στον ελάσσονα επιλοϊκό θύλακο

 • Ψευδοκύστη δημιουργεί ται από περιχαράκωση της συλλογής