Νεοπλάσματα Περιτοναίου & Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

 Πρωτοπαθή

 Καλοήθη

 (αναπτύσσονται κεντρικά
 κόντα στη ρίζα του
 μεσεντερίου)

Προέρχονται από τους ιστούς που συναποτελούν ή περιέχονται στους συνδέσμους

 • Αιμαγγείωμα

 • Λίπωμα

 • Δεσμοπλαστικοί όγκοι

 • Νευρίνωμα

 • Λεμφαγγείωμα

 • Κυστικό Μεσοθηλίωμα

 • Κυστικό Τεράτωμα

 Κακοήθη

 (αναπτύσσονται περιφερικά
 στο μεσεντερικό χείλος του
 λεπτού εντέρου)

 Επιθηλιακά κύτταρα

 • Ορώδες θηλώδες Ca

 Μεσοθηλιακά κύτταρα

 • Κακοήθες Μεσοθηλίωμα

 • Δεσμοπλαστικός Μικροκυτταρικός όγκος

 Μεσεγχυματικά κύτταρα

 • Κακοήθες Ινώδες Ιστιοκύττωμα

 • Λιποσάρκωμα

 • Ραβδομυοσάρκωμα

 • Σάρκωμα Kaposi

 Νευρικά κύτταρα

 • Νευρινοσάρκωμα

 Εμβρυονικά κύτταρα

 • Κακοήθες Τεράτωμα

 Δευτεροπαθή

 Διασπορά

 • Συνήθως: πρωτοπαθή επιθηλιακά νεοπλάσματα των ωοθηκών, του ΓΕΣ και συμπαγών οργάνων

 Επέκταση

 • Δια μέσου των συνδέσμων και μεσεντερίων

 • Ενδοπεριτοναϊκές εμφυτεύσεις (ενδοπεριτοναϊκή καρκινωμάτωση)

  • Ψευδομύξωμα περιτοναίου

 • Λεμφογενής διασπορά (διόγκωση λεμφαδένων εντός των συνδέσμων)

 • Αιματογενής διασπορά (καρικινικά έμβολα διαμέσου των μεσεντέριων αρτηριών, συνήθως στο αντιμεσεντερικό χείλος του εντέρου)