Χώροι Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

Κοιλότητες – Χώροι – Τμήματα – Διαμερίσματα Κοιλίας

Κοιλότητες

Μείζων περιτοναϊκή κοιλότητα

 • Ενδοπεριτοναϊκά σπλάγχνα:

  • Κοιλιακή μοίρα του οισοφάγου (πρόσθια επιφάνεια)

  • Στόμαχος

  • 1η μοίρα δωδεκαδακτύλου

  • Λεπτό έντερο (νήστιδα, ειλεός)

  • Παχύ έντερο (τυφλό, σκωληκοειδής απόφυση, εγκάρσιο κόλον, σιγμοειδές, το άνω 1/3 του ορθού)

  • Ήπαρ (εκτός  ακάλυπτης περιοχής)

  • Χοληδόχος κύστη

  • Σπλήνας

  • Γυναίκα (μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες)

Ελάσσων περιτοναϊκή κοιλότητα

 • Επιπλοϊκός θύλακος:

  • Κόλπωμα του περιτοναίου πίσω από το στόμαχο,  που επικοινωνεί με τη μεγάλη περιτοναϊκή κοιλότητα με το επιπλοικό τρήμα του Winslow

  • Πρόσθιο τοίχωμα: αρχίζει από τον στεφανιαίο σύνδεσμο, περνάει από τον κερκοφόρο, την πύλη του ήπατος, στην οπίσθια επιφάνια του στομάχου μέχρι τον γαστροκολικό σύνδεσμο.

  • Οπίσθιο τοίχωμα: από το στεφανιαίο σύνδεσμο, στο οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα (διάφραγμα), προσθίως του παγκρέατος, αριστερό επινεφρίδιο και νεφρό στο εγκάρσιο κόλο και ενώνεται με το πρόσθιο τοίχωμα του επιπλοϊκού θυλάκου

  • Δεξιά εκτείνεται από το τρήμα του Winslow και ελάσσων επίπλουν

  • Αριστερά εκτείνεται μέχρι την πύλη του σπληνός και αφορίζεται από το σπληνονεφρικό και γαστροσπληνικό σύνδεσμο

Χώροι

Οπισθο-έξωπεριτοναϊκός χώρος

 • Μεταξύ περιτοναίου και οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος

 • Όπισθοπεριτοναϊκά σπλάχνα:

  • 2η-3η-4η μοίρα του δωδεκαδακτύλου

  • Παχύ έντερο: ανιόν και κατιόν κόλον (καλύπτεται μόνο πρόσθια, πλάγια), μέσο 1/3 του ορθού

  • Επινεφρίδια

  • Νεφροί

  • Κοιλιακή μοίρα ουρητήρων

  • Πάγκρεας

  • Κοιλιακή αορτή

  • Κάτω κοίλη

  • Χυλοφόρα δεξαμενή, Λεμφαδένες

  • Κοιλιακό πλέγμα, Συμπαθητικό στέλεχος

  • Σύνδεσμος του Treitz κτλ.

Υπο-εξωπεριτοναϊκός πυελικός χώρος

 • Οπισθο-εξωπεριτοναϊκά σπλάχνα:

  • Ουροδόχος κύστη

  • Πυελική μοίρα ουρητήρων

  • Κόλπος

  • Προστάτης

  • Κατώτερο 1/3 του ορθού

Τμήματα

Άνω κοιλία

 • Από το διάφραγμα έως το εγκάρσιο μεσόκολο

 • Περιέχει:

  • Στόμαχο, υπερκολικό τμήμα του δωδεκαδακτύλου, ήπαρ, πάγκρεας, σπλήνας, κοιλιακή αρτηρία, πυλαία φλέβα, κτλ.

Κάτω κοιλία

 • Από το εγκάρσιο μεσόκολο έως το άνω στόμιο της ελάσσονας πυέλου

 • Περιέχει:

  • Υποκολικό τμήμα του δωδεκαδακτύλου, ελικώδες έντερο, το μεγαλύτερο μέρος του παχέως εντέρου (εκτός από το σιγμοειδές και το ορθό) και διάφορα αγγεία και νεύρα.

Πύελος

 • Από την ανώνυμη γραμμή έως το πυελικό έδαφος

 • Περιέχει:

  • Εντερικές έλικες, σιγμοειδές κόλον, ορθό, ουροδόχο κύστη, προστάτης, μήτρα, ωοθήκες

Διαμερίσματα

 • Υποδιαφραγματικός χώρος (ΔΕ+ΑΡ)

 • Υφηπατικός χώρος

 • Περισπληνικός χώρος

 • Υπομεσοκολικός χώρος (ΔΕ+ΑΡ) (κάτω από το εγκάρσιο μεσόκολο ΔΕ και ΑΡ από το μεσεντέριο)

 • Παρακολική αύλακα (ΔΕ+ΑΡ)