Χαρακτηριστικά Ελάσσων & Μείζων Επίπλουν

 

Ελάσσων επίπλουν

  • Αποτελείται: από Δυο στιβάδες περιτοναίου (εμβυική προέλευση από το πρόσθιο μεσεντέριο)

  • Σχηματίζεται: από τον Ηπατογαστρικό και ηπατοδωδεκαδακτυλικό σύνδεσμο

  • Περιέχει: τον κοινό χοληδόχο πόρο, ηπατικά και γαστρικά αγγεία, την πυλαία φλέβα

Μείζων επίπλουν

  • Αποτελείται: από 4 στιβάδες περιτοναίου (εμβυική προέλευση από το οπίσθιο μεσεντέριο)

  • Εντόπιση: Ξεκινάει από το μείζων τόξο του στομάχου μέχρι το πρόσθιο τοίχωμα του εγκάρσιου κόλου και από εκεί κρέμεται ελεύθερο μεταξύ λεπτού εντέρου και πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος

  • Περιέχει: αγγεία, νεύρα, λεμφαγγεία, άφθονο εξειδικευμένο λεμφικό ιστό τις γαλακτοειδείς κηλίδες (ομάδες λεμφοκυττάρων και μακροφάγων) και λίπος (η ποσότητα εξαρτάται από την ηλικία και το σωματότυπο)

  • Ρόλος: στην περιχαράκωση φλεγμονών