Πτυχές Περιτοναίου & Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

Πτυχές

Από

Σε

Περιέχει

Ομφαλικές πτυχές

Ουροδόχο κύστη

 

 

Μέση ομφαλοκυστική πτυχή

Κορυφή ουροδόχου κύστεως

Ομφαλικό δακτύλιο

Αποφραχθής ουραχό

Πλάγιες ομφαλοκυστικές πτυχές (2)

Πλάγια της ουροδόχου κύστης

Ομφαλικό δακτύλιο

Αποφραχθείς ομφαλικές αρτηρίες

Κάτω επιγάστριες πτυχές (2)

Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα

 

Κάτω επιγάστρια αγγεία

Υπερκυστικά βοθρία

(2)

 

Μεταξύ μέσης και πλάγιας ομφαλοκυστικής πτυχής

 

Έσω και έξω βουβωνικό βοθρίο

 

Έσω και έξω της κάτω επιγάστριας πτυχής

Έξω βοθρίο αντιστοιχεί το στόμιο του βουβωνικού πόρου

Ειλεοτυφλική πτυχή άνω και κάτω

Ειλεός

Τυφλό

 

Ευθυμητρικές πτυχές

(2)

Πλάγια του ορθού

Οπίσθια επιφάνεια της μήτρας

Ιερομητρικοί σύνδεσμοι ευθυμητρικοί μύες