Κολπώματα Περιτοναίου & Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

Κολπώματα

Εντόπιση

Φύλο

Ωοθηκικοί (βόθροι)

 

Θ

Λαγόνιοι (βόθροι)

 

Α+Θ

Επιπλοϊκός θύλακος

Πίσω από το στόμαχο και το ελάσσων επίπλουν

Α+Θ

Οπίσθο Υφηπατικό κόλπωμα (Morison)

 

Α+Θ

Άνω Ειλεοτυφλικό κόλπωμα

Μεταξύ μεσότυφλο και μεσεντέριο

Α+Θ

Κάτω Ειλεοτυφλικό κόλπωμα

Μεταξύ μεσεντέριο και μεσεντερίδιο

Α+Θ

Ορθοκυστικό κόλπωμα

Μεταξύ ορθού και ουρδόχου κύστεως

Α+Θ

Άνω Ευθυμητρικό Ορθομητρικό κόλπωμα

Μεταξύ ορθού και μήτρας

Θ

Κάτω Ευθυμητρικό Ορθομητρικό  κόλπωμα (Douglas)

Θ

Μητροκυστικό κόλπωμα

Μεταξύ μήτρας και ουροδόχου κύστεως

Θ

Παρακολικές αύλακες

Μεταξύ ανιόν - κατιόν κόλον και πλάγιου κοιλιακού τοιχώματος

Α+Θ

Παραορθικό κόλπωμα

Γύρω από το ορθό

Α+Θ

Παρακυστικό κόλπωμα

Γύρω από την ουροδόχο κύστη

Α+Θ