Σύνδεσμοι Περιτοναίου & Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

Προέλευση

Σύνδεσμοι

Από

Σε

Περιέχει

Οπίσθιο μεσεντέριο

Γαστροσπληνικός

Στόμαχος

Σπλήνας

Βραχείες γαστρικές αρτηρίες, αριστερή γαστροεπιπλοϊκή αρτηρία

Γαστροφρενικός

Στόμαχο

Διάφραγμα

-

Γαστροκολικός

Στόμαχο

Εγκάρσιο κόλον

-

Σπληνονεφρικός

Σπλήνα

Νεφρό

Σπληνική αρτηρία, ουρά παγκρέατος

Πρόσθιο μεσεντέριο

Ηπατογαστρικός

Στόμαχο

Ήπαρ

 

Ηπατο-δωδεκαδακτυλικός

Δωδεκαδάκτυλος

Ήπαρ

Ορθή ηπατική αρτηρία, πυλαία φλέβα, χοληδόχος πόρος

Σύνδεσμος του Treitz
(κρεμαστήρας μυς δωδεκαδακτύλου)

Δεξιό έσω σκέλος του διαφράγματος

Νηστιδο-δωδεκαδακτυλική καμπή

Σκελετικές μυικές ίνες από το σκέλος και λείες μυικές ίνες από το δωδεκαδάκτυλο

  Δρεπανοειδής
  σύνδεσμός

Ήπαρ

Διάφραγμα, Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα

Στρογγύλος σύνδεσμος, παραομφαλικές φλέβες

  Στρογγύλος
  σύνδεσμος

Ήπαρ

Ομφαλό

 

  Στεφαναίος
  σύνδεσμός

Ήπαρ

Διάφραγμα

 

  Αριστερός και  
  Δεξιός τρίγωνος
  σύνδεσμός

Ήπαρ

Διάφραγμα

 

  Φλεβώδης
  σύνδεσμος

Ήπαρ

Ήπαρ

Ωμφαλική φλέβα στην Αριστερή ηπατική φλέβα

Μεσεντερίδιο χοληδόχου κύστεως

 

 

Σε ορισμένους μόνο

Φρενοκολικός σύνδεσμος

Αριστερή κολική καμπή

Διάφραγμα

 

Πλατύς σύνδεσμός της μήτρας

Μήτρα

Πυελικό τοίχωμα

μεσωοθήκιο, μεσοσαλπίγγιο, μεσομήτριο

Στρογγύλοι σύνδεσμοι δεξιός και αριστερός

Πυθμένα της μήτρας

Βουβωνικό στόμιο στα μεγάλα χείλη αιδίου

Πρόσθια κλίση μήτρας

Ιερομητρικοί σύνδεσμοί

Ιερό οστό

Οπίσθια επιφάνεια της μήτρας

 

Ίδιος ωοθηκικός σύνδεσμος

Μήτρα

πίσω πέταλο του πλατέως συνδέσμου στον κάτω πόλο ωοθήκης

 

Κρεμαστήρας σύνδεσμος της ωοθήκης

Άνω πόλος ωοθήκης

Πυελικό τοίχωμα, λαγόνια περιτονία

Ωοθηκικά αγγεία, νεύρα