Απεικόνιση Περιτοναίου & Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

 Απεικόνιση

 • Φυσιολογικά:

  • το περιτόναϊο είναι πολύ λεπτό και δεν απεικονίζεται (σε παθολογικές καταστάσεις απεικονίζεται πεπαχυσμένο)

  • Οι σύνδεσμοι, το μεσεντέριο και το επίπλουν έχουν λιπώδη σύσταση, απεικονίζονται σε CT με χαμηλή πυκνότητα (-100HU) και σε MRI με υψηλής έντασης σήμα.

  • Οι ανακάμψεις αναγνωρίζονται από τα αγγεία που περιέχουν και τη θέση τους.

 Μέθοδοι

 • US: Ανάδειξη περιτοναϊκών συλλογών και ± εμφυτεύσεων

 • CT: Μέθοδος εκλογής για την ανάδειξη περιτοναϊκών μαζών

 • MRI: Μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα για τον χαρακτηρισμό των αλλοιώσεων

 • PET/CT: Παρακολούθηση ογκολογικών ασθενών (ανάδειξη μη ορατών με τις άλλες μεθόδους εμφυτεύσεις)