Τρήματα Περιτοναίου & Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

Τρήμα  του Winslow

  • Βρίσκεται δεξιά από τον ηπατοδωδεκαδακτυλικό σύνδεσμο

  • Είναι ωοειδές και αφορίζεται:

    • Πάνω από τον κερκοφόρο

    • Κάτω από την 1η μοίρα του δωδεκαδακτύλου

    • Πίσω από την κάτω κοίλη φλέβα

    • Μπροστά από την πυλαία φλέβα

Σαλπίγγων του κώδωνα

 

Άλλες δομές