Μεσεντέριο & Μεσόκολο Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

Χαρακτηριστικά Μεσεντερίου

  • Αποτελείται: από δυο πέταλα σπλαχνικού περιτοναίου που περιβάλουν τη νήστιδα και τον ειλεό και περιέχουν μεταξύ τους αγγεία, νεύρα, λεμφαγγεία, λεμφαδένες και λίπος.

  • Εντοπίση: Η ρίζα του είναι 15 εκ περίπου και εκτείνεται από αριστερά του Ο2 προς τα κάτω και δεξιά στο λαγόνιο βόθρο

  • Ρόλος: Επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση των ελίκων

  • Νεύρωση: από το αυτόνομο νευρικό σύστημα και το άλγος του ως μη εντοπισμένο εκδηλώνεται στη μέση γραμμή

Μεσεντέριο & Μεσόκολο

Προέλευση

Μεσεντέριο

Περιβάλει

Έκφυση

Περιέχει

Οπίσθιο μεσεντέριο

Ορθό μεσεντέριο

Λεπτό έντερο – νήστιδα, ειλεός

Οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα

Άνω μεσεντέρια αγγεία

Εγκάρσιο μεσόκολο

Εγκάρσιο κόλον

Οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα

Μέση κολική αρτηρία (κλάδος της άνω μεσεντέριας αρτηρίας)

Μεσότυφλο

Τυφλό

 

 

Μεσεντερίδιο

Σκωληκοειδής απόφυση

Μεσεντέριο του ειλεού

Σκωληκοειδής αρτηρία

Μεσοσιγμοειδές

Σιγμοειδές

πυελικό τοίχωμα στο ύψος της αρ. κοινής λαγόνιας αρτηρίας

Σιγμοειδικές αρτηρίες και άνω αιμορροϊδικά αγγεία