Διαφορική Διάγνωση Περιτοναίου & Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

Νεοπλάσματα

Πρωτοπαθή

Καλοήθη

 • Αιμαγγείωμα

 • Λίπωμα

 • Δεσμοπλαστικοί όγκοι

 • Νευρίνωμα

 • Λεμφαγγείωμα

 • Κυστικό Μεσοθηλίωμα

 • Κυστικό Τεράτωμα

Κακοήθη

 • Ορώδες θηλώδες Ca

 • Κακοήθες Μεσοθηλίωμα

 • Δεσμοπλαστικός Μικροκυτταρικός όγκος

 • Κακοήθες Ινώδες Ιστιοκύττωμα

 • Λιποσάρκωμα

 • Ραβδομυοσάρκωμα

 • Σάρκωμα Kaposi

 • Νευρινοσάρκωμα

 • Κακοήθες Τεράτωμα

Δευτεροπαθή

 • Επέκταση όγκου κατά συνέχεια ιστού

 • Λεμφαγγειακή διασπορά

 • Αιματογενής διασπορά

 • Εμφυτεύσεις

Συλλογές

 • Διιδρωματική

 • Εξιδρωματική

 • Πυώδης

 • Αιμορραγική

 • Χολής

 • Ούρων

 • Παγκρεατική

Φλεγμονή

Περιτονίτιδα

 • Πυώδης

 • Φυματιώδης

Χρόνια

 • Φλεγμονώδης ψευδοόγκος

 • Ινολιπώδης μεσεντερίτιδα