Εμβρυολογική Ανάπτυξη Περιτοναίου & Περιτοναϊκής Κοιλότητας

 

Περιτόναιο

 • Αναπτύσσεται πλήρως από το μεσόδερμα

Τοιχωματικό πέταλο

 • Το περιτόναιο καλύπτει την περιφέρεια της κοιλότητας

Σπλαχνικό πέταλο

 • Αποτελείται από δυο πέταλα που ανάμεσα τους περιέχεται μεσόδερμα, από το οποίο θα αναπτυχθούν  συμπαγή όργανα (ήπαρ, σπλήνας, πάγκρεας), αγγεία και νεύρα

 • Χωρίζεται: σε πρόσθιο και οπίσθιο μεσεντέριο, όπου μεταξύ τους βρίσκεται ο πεπτικός σωλήνας

  • Το πρόσθιο μεσεντέριο βρίσκεται μεταξύ πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος και πεπτικού σωλήνα (εκτείνεται από το τελικό τμήμα του οισοφάγου, στο στόμαχο και φτάνει στον ανώτερο δωδεκαδάκτυλο)

  • Το Οπίσθιο μεσεντέριο βρίσκεται μεταξύ οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος και πεπτικού σωλήνα (ξεκινάει από τον κοιλιακό οισοφάγο και καταλήγει στην κλοάκα).

Στροφή εντέρου

 • Καθώς το έμβρυο αναπτύσσεται, τα διάφορα κοιλιακά όργανα μεγαλώνουν και αλλάζουν θέση:

 • Στροφή του άνω εντέρου (στόμαχος)κατά 90ο δεξιόστροφα στον επιμήκη κατακόρυφο άξονα και με ταυτόχρονη ανάπτυξη του μείζων τόξου του στομάχου.

 • Κήλη και στροφή του μέσου σωλήνα κατά 90ο αριστερόστροφα στον οριζόντιο άξονα

 • Επανείσοδος στη κοιλία με συνέχιση της στροφής κατά 180ο αριστερόστροφα στον οριζόντιο άξονα 

 • Επιμήκυνση του εντέρου και καθήλωση