Χαρακτηριστικά Περιτοναίου & Περιτοναϊκής κοιλότητας

 

 Ορισμός

 • Το περιτόναιο είναι ένας ορογόνος υμένας (μεσοθηλιακή μεμβράνη) μονόστιβου πλακώδους επιθηλίου, που επαλείφει την κοιλιακή κοιλότητα, τις περισσότερες δομές της και χρησιμεύει για τη στήριξη, θρέψη και άμυνα των σπλάχνων.

 Σύσταση

 • Μονόστιβο πλακώδες επιθήλιο κυρίως, ή μονόστιβο κυβοειδές επιθήλιο στο μείζων επίπλουν, ωοθήκες και σε περιοχές τραυματισμού

 • Βασική μεμβράνη (καθηλώνει το επιθήλιο στο συνδετικό ιστό, μηχανικό εμπόδιο σε κακοήθη κύτταρα, αγγειογένεση)

 • Συνδετικός ιστός (στηρικτικό ρόλο)

 • Τα αγγεία του προέρχονται από τα αγγεία των διαφόρων οργάνων που έρχεται σε σχέση

 • Τα νεύρα:

 •  περισπλάχνιου πετάλου: προέρχονται αποκλειστικά από το φυτικό νευρικό σύστημα

 • τοιχωματικού πετάλου: από το φυτικό και το εγκεφαλονωτιαίο σύστημα (μεσοπλεύρια, λαγονουπογάστριο, λαγονοβουβωνικό) γι’αυτό και η ευαισθησία του είναι μεγαλύτερη

 Λειτουργία

 • Παραγωγή ορώδους υγρού για τη λίπανση των επιφανειών, ώστε κατά την κίνηση να υπάρχει η ελάχιστη τριβή μεταξύ των σπλάχνων. Περιέχει φυσιολογικά περίπου 50-100 ml. Κυκλοφορεί συνεχώς και παίζει ρόλο στη διασπορά φλεγμονωδών και νεοπλασματικών νόσων μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα

 • Στην επιφάνεια του σχηματίζονται μικρολάχνες που παγιδεύουν πρωτεΐνες και ορώδες υγρό με σκοπό τη μείωση της τριβής

 • Αντιφλεγμονώδη δράση με την μετανάστευση λευκοκυττάρων, παραγωγή κυτοκινών, αυξητικούς παράγοντες και εξωκυττάριες πρωτεΐνες που βοηθούν στη επιδιόρθωση βλαβών

 • Λειτουργεί σαν antigen presenting cell

 • Τέλος η έκκριση γλυκοσαμινογλυκανών προστατεύει από λοιμώξεις και τη διασπορά όγκων

 Αποτελείται

 • Δυο Πέταλα:

 • Τοιχωματικό ή Περίτονο:

καλύπτει εσωτερικά το κοιλιακό τοίχωμα (πρόσθιο, οπίσθιο, πλάγια τοιχώματα και διάφραγμα) και το πυελικό τοίχωμα

 • Σπλαχνικό ή Περισπλάχνιο:

περιβάλλει τα περισσότερα συμπαγή όργανα και το μεγαλύτερο μέρος του εντέρου

 Σχηματίζει

 • Την Περιτοναϊκή Κοιλότητα:

Σχισμοειδής κοιλότητα, που σχηματίζεται ανάμεσα στα δυο πέταλα τα οποία είναι σε συνέχεια μεταξύ τους.

 Επιπλέον