Διαφορική Διάγνωση Παθήσεων Οπισθοπεριτονακού Χώρου

 

Φλεγμονές

Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση

 

 • Χρόνια φλεγμονώδης νόσος με ανάπτυξη ινώδους ιστού στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο

 • Μορφές:

  • Πρωτοπαθής (75%):

   • Αυτοάνοση αντίδραση

  • Δευτεροπαθής (25%):

   • Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

   • Ακτινοβολία

   • Λιθίαση

   • Χημιοθεραπεία

   • Υποθυρεοειδισμό

 • Εικόνα:

  • Περιβάλει την κοιλιακή αορτή και λιγότερο την ΚΚΦ

  • Πόνος στην οσφύ

  • Διάταση πυελοκαλυκικού συστήματος και ουρητήρων

  • MRI:

   • Τ1 – χαμηλής έντασης σήμα

   • Τ2 – υψηλής έντασης σήμα σε φάση ενεργότητας – φλεγμονής

   • Τ2 – χαμηλής έντασης σήμα σε φάση ίνωσης

Νεοπλάσματα

Καλοήθη

Γαγγλιονεύρωμα

 

 • Προέρχεται από τη συμπαθητική άλυσο

 • Εντόπιση κατα μήκος:

  • Παρασπονδυλικού συμπαθητικού πλέγματος

  • Επινεφριδίων

 • Εικόνα:

  • Ωοειδής, με ποικίλου βαθμό εμπλουτισμό

  • Επασβεστώσεις (πιθανές)

Παραγαγγλίωμα

 • Ορίζεται ως εξωεπινεφριδιακό φαιοχρωμοκύττωμα

 • Εντόπιση:

  • Στα παραγάγγλια, κατά μήκος της συμπαθητικής αλύσου

 • Εικόνα:

  • Ετερογενής > 3εκ με έντονο εμπλουτισμό

 • Πρόγνωση:

  • 20-40% πιθανότητα μεταστάσεων

Νευροίνωμα

 • Προέρχεται από το περίβλημα των νεύρων

 • Εικόνα:

  • 90% Μονήρεις

  • Πολλαπλές: νευροϊνωμάτωση

  • Ομοιογενής, στρογγυλή συμπαγής βλάβη με ήπιο εμπλουτισμό

  • Μεγάλη ετερογενής μάζα σε πιθανή εξαλλαγή (νευροϊνωμάτωση)

Νευριλείμωμα ή Σβάννωμα

 • Προέρχεται από το περίβλημα των περιφερικών νεύρων

 • Εντόπιση:

  • Κεφαλή, λαιμό, περιφερικά άκρα, παρασπονδυλικά

 • Εικόνα:

  • Ωοειδής μάζα < 5εκ

  • Στικτές επασβεστώσεις

  • Κυστική εκφύλιση

Κακοήθη

Νευροβλάστωμα

 • Προέρχεται από το συμπαθητικό σύστημα

 • Εντόπιση:

  • Επινεφρίδια

 • Εικόνα:

  • Ετερογενής μάζα

  • Νεκρώσεις

  • Αιμορραγικά στοιχεία

  • Επασβεστώσεις

  • Διήθηση παρακείμενων δομών

  • Μεταστάσεις (οστά, ήπαρ)

 • Επιβίωση: 95% 1 έτος

Λειομυοσάρκωμα

 • Προέρχεται από λείες μυϊκές ίνες

 • 10-20% οπισθοπεριτοναϊκών σαρκωμάτων

 • 2ος μετά το λιποσάρκωμα

 • Εικόνα:

  • Πολυλοβωτής ευμεγέθης μάζα

  • Συμπαγής ανομοιογενής

  • Νεκρώσεις

  • Ανομοιογενής εμπλουτισμός

Λιποσάρκωμα

 • Προέρχεται από λιπώδη κύτταρα

 • Συχνότερος όγκος οπισθοπεριτοναίου

 • 2ο συχνότερο σάρκωμα μαλακών μορίων (1ο κακοήθες ινώδες ιστιοκύττωμα)

 • Σύσταση:

  • κυρίως μυξοειδής (βλεννώδη στοιχεία και ινώδης συνδετικός ιστός)

  • < 10% λίπος (15% χωρίς λίπος)

 • Εικόνα:

  • Μεγάλη ετερογενώς εμπλουτιζόμενη μάζα